Latest training course organised by CULT Cymru

Cyfryngau Digidol ar gyfer Llawryddion 

Digital Media 4 Freelancers

Yn y cwrs deuddydd hwn gyda Carl Morris o Native HQ, byddwch yn creu gwefan gan ddefnyddio WordPress, deall sut i wneud defnydd deallus o gyfryngau digidol, yr offer ac arferion sydd fwyaf priodol ar eich cyfer a’r gallu i fabwysiadu egwyddorion arweiniol a fydd yn parhau y tu hwnt i'r newidiadau cyflym yn y cyfryngau digidol.

In this two day course with Carl Morris from Native HQ, you will create your own website using WordPress, understand how to make smart use of digital media, which tools and practices are most appropriate for you and be able to adopt guiding principles that will outlast the rapid changes in digital media.

Amlinelliad o’r cwrs... 

  • Archwiliwch amrywiaeth o offer cyfryngau digidol (yn cynnwys Flickr, YouTube, Google Reader, Goodle Docs, Facebook a Twitter) a dysgwch sut i'w defnyddio yn broffesiynol
  • Datblygwch eich presenoldeb ar y we gan ddefnyddio WordPress.com
  • Archwiliwch diwylliant y cyfryngau digidol - cymunedau ar-lein, fideo, rhannu priodol, bod yn agored a phreifatrwydd, hawlfraint a thrwyddedu.

Course Outline... 

  • Examine a variety of digital media tools (including Flickr, YouTube, Google Reader, Google Docs, Facebook and Twitter) and learn how to use them professionally.
  • Develop your own web presence using WordPress.com.
  • Explore the culture of digital media - online communities, video, appropriate sharing, openness and privacy, copyright and licensing.

Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 2011 (Rhan 1)

Dydd Sadwrn 26 Tachwedd 2011 (Rhan 2)

09.30 – 16.30

 

Ystafell N.CC.B.06

Prifysgol Cymru, Casnewydd

Campws y Ddinas
Usk Way
Casnewydd

NP20 2BP

 

Pris Aelod Undeb:  £20

Pris Di-aelod: £40

Saturday 19 November 2011 (Part 1)

Saturday 26 November 2011 (Part 2)

09.30 – 16.30

 

Room N.CC.B.06

University of Wales, Newport

City Campus
Usk Way
Newport
NP20 2BP

 

Union member cost:  £20

Non-union cost: £40

Ewch i www.cultcymru.org/welsh/training.aspx  am fwy o fanylion ac i fwcio lle.

Visit www.cultcymru.org/english/training.aspx for further information and to book.

 

Views: 174

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service