#opportunity at Jukebox Collective: Participation Producer / Cynhyrchydd Cyfranogi

Jukebox Collective is looking for a passionate, committed and experienced Participation Producer to join its small team in Cardiff. This person will manage the day to day running of its education and outreach activities with children and young people.

Role:    Participation Producer

Hours: 28 hour per week (4 days), Tuesday – Friday including some evenings.

Note:   An additional day per week (Saturday) is funding dependent*

Salary: £21 - £25,000 pro rata per annum depending on experienceParticipate%20Producer%20JD%20FINAL.pdf

Mae Jukebox Collective yn chwilio am Gynhyrchydd Cyfranogi brwdfrydig, ymrwymedig a phrofiadol i ymuno â'i dîm bach yng Nghaerdydd. Bydd y person hwn yn rheoli'r gwaith dydd i ddydd o redeg ei weithgareddau addysg ac allgymorth gyda phlant a phobl ifanc.

Cynhyrchydd Cyfranogi

Oriau: 28 awr yr wythnos (4 diwrnod), dydd Mawrth – dydd Gwener gan gynnwys rhai nosweithiau.

Nodyn: Mae diwrnod ychwanegol yr wythnos (dydd Sadwrn) yn ddibynnol ar gyllid*

Cyflog: £21 – £25,000 pro rata y flwyddyn yn dibynnu ar brofiad

Views: 206

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service