Theatr Iolo - Writing Theatre for Young People Workshops

Writing Theatre for Young People  
Workshops


In preparation for our new Artistic Director joining us later this year we would like to encourage new and established writers to explore writing more theatre for young people. 

Workshops
Theatr Iolo will be hosting ‘meet the writers’ workshops across Wales in June this year.

We will be offering two workshops, for writers with different levels of experience which will focus on writing theatre for young people. 

The morning workshop is aimed at writers who may not have written for the stage before and will focus on how characters are created and ways of creating stage action. The afternoon workshop, for more experienced writers, will explore structure and the generation of ideas. (For both workshops, participants should read, or otherwise familiarise themselves with, William Shakespeare's Macbeth.)

Book a place today https://writersworkshop_iolo.eventbrite.co.uk come and say hello.

  • 27  June      Taliesin Arts Centre
  • 28 June       Theatr Clwyd
  • 29 June       Aberystwyth Arts Centre
  • 2 July          Blackwood Miners' Institute

Workshops will run from 10.30am - 1pm & 2.00 - 4.30pm
Places are limited and tickets are free of charge.
Deadline to book a place: Thursday 21st June 

 

 

Gweithdai a Chyfleoedd 
i Awduron Theatr Plant a Phobl Ifanc 

 

Wrth i ni baratoi i groesawu Cyfarwyddwr Artistig newydd, rydym yn annog awduron newydd a phrofiadol i ystyried ysgrifennu mwy o ddarnau theatr i bobl ifanc fel y gallwn ni barhau i gyflwyno profiadau theatrig cyffrous.

Gweithdai
Bydd Theatr Iolo yn cynnal gweithdai 'cwrdd â'r awduron' ledled Cymru ym mis Mehefin eleni.

Byddwn yn cynnig dau weithdy, i awduron â gwahanol lefelau o brofiad, yn canolbwyntio ar ysgrifennu theatr i bobl ifanc.

Bydd gweithdy'r bore ar gyfer ysgrifenwyr nad ydynt wedi ysgrifennu ar gyfer y llwyfan o'r blaen, yn canolbwyntio ar greu cymeriadau a chyffro ar y llwyfan. Bydd gweithdy'r prynhawn ar gyfer awduron mwy profiadol, yn ymdrin â chreu a datblygu syniadau. Ar gyfer y ddau weithdy dylai y rhai sydd yn cymeryd rhan, darllen neu ymgyfarwyddo â, Macbeth gan William Shakespeare.

Cadwch le heddiw https://writersworkshop_iolo.eventbrite.co.uk i ddweud helo.

  • 27 Mehefin             Canolfan Gelfyddydau Taliesin, Aberatawe, SA2 8PZ
  • 28 Mehefin             Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, CH7 1YA
  • 29 Mehefin             Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, SY23 3DE
  • 2 Gorffennaf           Sefydliad y Glowyr, Y Coed Duon, NP12 1AA

Bydd y gweithdai'n rhedeg o 10.30am - 1pm & 2.00pm - 4pm
Llefydd cyfynedig sydd ar gael. Am ddim.
Dyddiad cau ar gyfer cadw lle: Dydd Iau, 21 Mehefin

 

Views: 191

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Hank Brodie on December 6, 2018 at 12:20
Will you have the same workshops? I can’t find info at eventbrite

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service