VACANCY - Seeking Lighting Supervisor #ntwbackstage

JOB DESCRIPTION

 

The Insatiable, Inflatable Candylion

 

Come and join National Theatre Wales as we embark on our Christmas production 2015…

LX Supervisor

 

 • To oversee and implement lighting install for our Xmas show
 • Meet with designer to discuss and assist in equipment list
 • Work with PM to collate quotes and source everything required
 • To plan and run LX install
 • To program desk if required
 • Excellent knowledge of ETC ion or similar desk
 • Good knowledge of moving lights
 • Experience in site specific work

 

 

Dates: Some prep work as required and attendance to production meetings where possible.

Full time  - 30th November – 17th December, including evening & weekend work, possible long hours. 

Fee - £2500

To apply, please send a current CV and a covering letter (no more than one side of A4) to fionacurtis@nationaltheatrewales.org

Closing date for applications 14th September at 12noon

--------

SWYDD DDISGRIFIAD

The Insatiable, Inflatable Candylion

 

Dewch i ymuno â National Theatre Wales wrth i ni ymgymryd â’n cynhyrchiad Nadolig ar gyfer 2015…

 

Goruchwyliwr Goleuo

 

 • Goruchwylio a gweithredu’r gosodiad goleuo ar gyfer ein sioe Nadolig
 • Cwrdd â’r dylunydd i drafod a chynorthwyo â’r rhestr offer
 • Gweithio gyda’r Rheolwr Cynhyrchu i gasglu dyfynbrisiau a chanfod yr offer angenrheidiol
 • Cynllunio a rhedeg gosod y goleuo
 • Rhaglennu’r ddesg yn ôl yr angen
 • Gwybodaeth ardderchog o ETC ion neu ddesg debyg
 • Gwybodaeth dda am oleuadau symudol
 • Profiad o waith safle benodol

 

 

Dyddiadau: Bydd angen peth gwaith paratoi yn ôl yr angen a phresenoldeb mewn cyfarfodydd cynhyrchu lle y bo’n bosibl.

Llawn amser  - 30 Tachwedd – 17 Rhagfyr, yn cynnwys gwaith gyda’r hwyr ac yn ystod y penwythnosau, gydag oriau hir o bosibl. 

Ffi - £2500

I wneud cais, anfonwch CV cyfredol a llythyr eglurhaol (heb fod yn hwy nag un ochr A4) at fionacurtis@nationaltheatrewales.org

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 14 Medi am ganol dydd 

 

Views: 290

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service