Youth Arts Network Sharing Day in Llandudno October 18th

Llofnodwch am gyfle i rwydweithio a rhannu sgiliau Celfyddydau Ieuenctid! Dosbarthwch neu anfonwch y wybodaeth hon ymlaen at eich rhwydweithiau a’ch cysylltiadau eich hun, ac ymddiheuriadau os ydych yn derbyn yr un peth sawl gwaith o sawl cyfeiriad.

 

Sign-up for a Youth Arts networking and skill-sharing opportunity!  Please circulate or forward to your own networks and contacts, with apologies for any cross or multiple-postings.

 

 

Diwrnod Rhwydweithio ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol yn y Celfyddydau sy’n Gweithio gyda Phobl Ifanc


 


Pryd:      Dydd Sadwrn 18 Hydref 2014


(11am – 3pm)


 


Lle:         Venue Cymru, Llandudno


 


Cost:        *AM DDIM*


 


Bydd y diwrnod yn cynnwys:


(i)    rhannu sgiliau ymarferol dan arweiniad cyd-ymarferwyr;


(ii)   y wybodaeth ddiweddaraf am Ŵyl Celfyddydau Ieuenctid genedlaethol i Gymru;


(iii) cyfle i drafod – ffurfioli’r Rhwydwaith;


(iv) Cynhadledd Genedlaethol Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid.


 


Bydd Peri Wagstaff (Mess Up The Mess) yn arwain cyflwyniad creadigol, ymarferol i’r diwrnod gyda chefnogaeth ddwyieithog gan Jen Angharad.


 


Cofrestrwch eich diddordeb trwy e-bostio nyaw@nyaw.co.uk a rhoi Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid fel pwnc i’ch e-bost, gan nodi eich manylion cyswllt (e-bost; rhif ffôn; sefydliad).


 


Edrychwn ymlaen at glywed gennych ac at gydweithio!

A Networking Day for Arts Professionals


Who Work with Young People


 


 


When:    Saturday 18 October 2014


(11am – 3pm)


 


Where:   Venue Cymru, Llandudno


 


Cost:        *FREE*


 


The day will comprise:


(i)    practical skill-sharing led by a fellow-practitioner;


(ii)  update on a national Youth Arts Festival for Wales;


(iii) discussion – formalising the Network;


(iv) YAN National Conference


 


 


 


Peri Wagstaff (Mess Up The Mess) will lead a practical, creative introduction to the day with bi-lingual delivery supported by Jen Angharad.


 


 


Please register your interest by emailing nyaw@nyaw.co.uk with Youth Arts Network in the subject-line, indicating your contact-details (email; telephone number; organisation).


 


We look forward to hearing from and working with you!

Views: 272

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service