Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Fyddardod AM DDIM / FREE Deaf Awareness Training

Event Details

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Fyddardod AM DDIM / FREE Deaf Awareness Training

Time: July 26, 2019 from 1pm to 5pm
Location: Haverhub, Haverfordwest
Event Type: training
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Jul 16, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Fel rhan o uchelgais Fforwm Mynediad NTW i uwchsgilio'r sector, rydym yn cynnal Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Fyddardod AM DDIM gydag Elise Davison (Taking Flight) a Steph Back.

Pryd: Dydd Gwener 26ain Gorffennaf

Pryd: 1-5pm

Lle: Haverhub, Stryd y Cei, Hwlffordd.

Mae gennym 20 o leoedd, felly i gadw un, anfonwch e-bost i accessforum@nationaltheatrewales.org cyn 26 Gorffennaf.

Byddwch yn dysgu BSL sylfaenol, a sut i ddefnyddio'r hyfforddiant yn eich maes gwaith. Os ydych yn artist llawrydd, perfformiwr, gweinyddwr celfyddydau annibynnol, corff bach neu yn rhywun sydd am ddysgu rhagor, cofiwch ddod draw! Mae croeso i bawb.  

Cofiwch roi gwybod i'ch cydweithwyr a'ch cysylltiadau am hyn, does dim ots os nad ydyn nhw erioed wedi bod i fforwm!


As part of NTW Access Forum's ambition to up-skill the sector, we are hosting FREE Deaf Awareness Training with Elise Davison (Taking Flight) and Steph Back.

When: Friday 26th July When: 1-5pm
Where: Haverhub, Quay Street, Haverfordwest. W

e have 20 spaces, so to book one, please email accessforum@nationaltheatrewales.org before 26th July.

You will learn basic BSL, and how to apply the training to your area of work.

If you are a freelance artist, performer, independent arts administrator, small organisation or just fancy learning more, please do come along!

Everyone is welcome.  

Please do let your colleagues and contacts know about this, it doesn't matter if they've never been to a forum!

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Fyddardod AM DDIM / FREE Deaf Awareness Training to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

Might attend (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service