Stories Of the Streets : Access all areas! NTWTEAM- FREE EVENT

Event Details

Stories Of the Streets : Access all areas! NTWTEAM- FREE EVENT

Time: January 28, 2016 from 7pm to 10pm
Location: The Angel Hotel, Cardiff
Website or Map: https://www.thehotelcollectio…
Event Type: new, writing, team, free
Organized By: Kelly Jones
Latest Activity: Jan 28, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Stories of the Streets: Access All Areas 
In partnership with NTW TEAM and Disability Arts Cymru

Time:Arrival from 7PM for drinks with music from Acouchristo himself Chris Young. Performances begin at 8pmStories of the Streets in an exciting new writing event kindly supported by National Theatre Wales TEAM, giving emerging playwrights the chance to have short plays performed in unusual venues; giving audiences new theatrical experiences.  

To kick start Stories of the Streets for 2016, we are proud to have partnered with Disability Arts Cymru to bring you a unique theatrical event. As always, the plays are inspired by over heard conversations in locations that are given at random but this time we’ve also challenged our commissioned writers to incorporate an access requirement such as audio description, captioning or BSL with which they must be as creative as possible, to create work which speaks to all!  

The plays will then be performed by an integrated company of professional actors in promenade style around the Angel Hotel. Don’t miss it!

Please note the venue is fully accessible and each performance will be signed, captioned and audio described.

Want to find out more? Please contact team@nationaltheatrewales.org 

Stories of the Streets: Access All Areas 
Mewn partneriaeth â NTW TEAM a Chelfyddydau Anabledd Cymru

Pryd: Dydd Iau 28 Ionawr 2016 
Lle: Gwesty’r Angel, Stryd y Castell, Caerdydd, De Morgannwg CF101SZ
Amser:Cyrraedd o 7PM ar gyfer diodydd gyda cherddoriaeth gan Acouchristo ei hun Chris Young. Perfformiadau yn dechrau am 8pm.


Mae Stories of the Streets yn ddigwyddiad ysgrifennu newydd cyffrous â chefnogaeth garedig TEAM National Theatre Wales, sy’n rhoi cyfle i ddramodwyr newydd gael eu dramâu wedi’u perfformio mewn lleoliadau anarferol; a rhoi profiadau theatrig newydd i gynulleidfaoedd.  

I roi cychwyn ar Stories of the Streets ar gyfer 2016, rydym yn falch o greu partneriaeth â Chelfyddydau Anabledd Cymru i ddod â digwyddiad theatrig unigryw i chi. Meddyliwch am hyn fel Stories of The Streets ar ei newydd wedd! Yn ôl yr arfer, mae’r dramâu wedi’u hysbrydoli gan sgyrsiau a glywyd mewn lleoliadau ar hap ond y tro hyn rydym hefyd wedi herio ein hawduron comisiwn i ymgorffori gofyniad mynediad fel disgrifiad sain, capsiynau neu iaith arwyddion Prydain y mae’n rhaid iddynt ei ddefnyddio yn y modd mwyaf creadigol posibl, i greu gwaith sy’n cyffwrdd â phawb!  

Yna caiff y dramâu eu perfformio gan gwmni integredig o actorion proffesiynol mewn arddull promenâd o gwmpas Gwesty’r Angel. Peidiwch â cholli allan! 

Nodwch fod y lleoliad yn gwbl hygyrch a bydd pob perfformiad yn cynnwys arwyddion, capsiynau a disgrifiad sain.

Am wybod rhagor? Cysylltwch â team@nationaltheatrewales.org

Mae’r cyfle hwn i aelodau TEAM. Er mwyn dod yn aelod, ymunwch â grŵp TEAM ar Gymuned Ar-lein NTW: community.nationaltheatrewales.org

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Stories Of the Streets : Access all areas! NTWTEAM- FREE EVENT to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Laura Fay Thomas on January 21, 2016 at 16:46

Foodbank Donations

As this is a free event, we ask that you please bring at least one contribution for Cardiff Foodbank. There will be a donation point as you arrive on the night. Find a list of most needed items via the link below. . .Thank you!

http://cardiff.foodbank.org.uk/

Comment by Kiera Sikora on January 13, 2016 at 17:45
Sounds great!
Comment by Kelly Jones on January 12, 2016 at 15:47

Please note that this is a free event 

Comment by Laura Fay Thomas on January 12, 2016 at 10:50

Not long left to apply for paid work on Stories of the Streets: Access all areas. . . .

Call out for Actors and Bloggers!
We have a range of paid opportunities on our upcoming Stories of the Streets event, read more via the links below:

CASTING CALL- http://goo.gl/QsT2cw
BLOGGERS- http://goo.gl/XWpi5m

Comment by Laura Fay Thomas on January 4, 2016 at 15:42

If you'd like to come along to this event, please email team@nationaltheatrewales.org and we'll put your name down on the list.

Look forward to seeing you there!

x

Attending (16)

Might attend (2)

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service