What Should TEAM Choir sound like?

Event Details

What Should TEAM Choir sound like?

Time: December 3, 2014 from 5pm to 7pm
Location: NTW Offices
Street: Castle Arcade
City/Town: Cardiff
Website or Map: https://www.google.co.uk/maps…
Event Type: meeting, team, choir
Organized By: Ben Tinniswood
Latest Activity: Dec 1, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

What should TEAM Choir sound like?

3rd December  5-7pm

National Theatre Wales office

 

 

We're putting together a TEAM Choir in Cardiff (Sorry if you're not local, but watch this space...) to start in the New Year.

We'd like it to be an all-comers choir with an emphasis on joining in, expressing ourselves, playing & creating, whilst increasing our musicality, confidence & general wellbeing.

We say you don't need to be an aspiring Jenkins or Terfel to join this choir; in fact, you don't even have to be able to hold a tune.

We say all you need is a desire to use your voice to explore song.

We say we've got a lot of ideas on how this could work, but, you know what, we say a lot of things, & more importantly we want to know what YOU say...

If you're interested in being part of putting TEAM Choir together then come & join us for a planning meeting where we can collectively decide what TEAM Choir will be. 

Please email team@nationaltheatrewales.org to let us know if you’re coming along

 

Sut ddylai Côr TEAM swnio?

3ydd o Ragfyr 5-7yh

Swyddfa National Theatre Wales

 

‘Da ni’n rhoi Côr TEAM et ei gilydd yng Nghaerdydd (Ymddiheuriadau os ‘da chi ddim yn lleol, ond mae cynlluniau ar y gweill…) i ddechrau yn y flwyddyn newydd.

 

Hoffwn ni gael Côr sy’n agored i unrhyw un gan bwysleisio ar gymryd rhan, mynegi ein hunain, chwarae a chreu, wrth ddatblygu ein sgiliau cerddorol, ein hyder ac ati.

 

Does dim angen i chi fod y Terfel na’r Jenkins nesaf; yn dweud hynny, does dim angen i chi fedru dal nodyn!

 

Yr oll sydd angen arnoch chi yw’r awydd i archwilio cân gyda’ch llais!

 

Mae gennym ni ein syniadau ar sut y gall hyn weithio, ond ‘da ni eisiau eich cyfraniad chi hefyd!

 

Os fydd diddordeb gennych i fod yn rhan o Gôr TEAM, dewch ac ymunwch yn y cyfarfod cynllunio lle byddwn ni’n penderfynu efo’n gilydd be’ yn union fydd Côr TEAM.

 

E-bostiwch team@nationaltheatrewales.org i gadarnhau eich bod am ddod.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for What Should TEAM Choir sound like? to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (4)

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service