YN EISIAU - 2 ACTOR AR GYFER PROSIECT YMCHWIL THEATR FFORWM

Event Details

YN EISIAU - 2 ACTOR AR GYFER PROSIECT YMCHWIL THEATR FFORWM

Time: January 23, 2020 all day
Location: Aberystwyth
Event Type: forum, theatre, research, project
Organized By: Catrin Fflur Huws
Latest Activity: Jan 3, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Fel rhan o brosiect ymchwil ar gyfieithu ar y pryd, mae tim ymchwil o Brifysgol Aberystwyth yn chwilio am ddau actor (un gwrywaidd, un benywaidd) sydd yn siarad Cymraeg i gymryd rhan mewn diwrnod o theatr fforwm yn Aberystwyth ar Ionawr 23.

Gofynnir i chi chwarae rhan tyst mewn achos llys. Darperir datganiad ysgrifenedig i chi ymlaen llaw, a gofynnir i chi ymateb i groesholi gan gyfreithwyr ar sail y datganiad hwnnw.

Amcan y prosiect yw i ganfod sut mae gwrandawyr yn ymateb i dystiolaeth drwy gyfieithiad.

Dyddiad cau - Ionawr 17.

Dyddiad gwiethdy - Ionawr 23 10-5

Lleoliad - Adran Theatr Ffilm a Theledu, Adeilad Parry Williams, Prifysgol Aberystwyth

Cyfanswm ffi - £125 + costau teithio

Byddai profiad o weithio efo theatr fforwm yn fanteisiol.

Er mwyn ymgeisio, anfonwch CV a Dr Catrin Fflur Huws, Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth trh@aber.ac.uk

As part of a research project on courtroom interpretation, a team of researchers from Aberystwyth University is looking tow two Welsh-speaking actors (on male, one female) to take part in a forum theatre workshop on January 23rd.

You will be asked to play the role of a wirtness in a court case. A witness statement will be provided from which you will base your responses to cross examination by lawyers.

The purpose of the research is to identify how listeners respond to evidence given via interpretation.

Closing date - January 17

Workshop date January 23 10-5

Location, Department of Theatr Film and Television Studies, Parry Williams Building, Aberystwyth University

Total Fee - £125 + travelling expenses

To apply, please send a CV to Dr Catrin Fflur Huws, Department of Law and Criminology, Aberystwyth University.

trh@aber.ac.uk

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for YN EISIAU - 2 ACTOR AR GYFER PROSIECT YMCHWIL THEATR FFORWM to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service