1 days work for Biligual actors, Welsh & English

Mae Catrin Huws, awdur ' To Kill a Machine ' yn ysgrifennu ei drama newydd:
' Ruthie ac Albie'n chwara gwyddbwyll yn Holloway. '
Rydym yn chwilio am 3 actor dwyieithog, (Cymraeg a Saesneg) am diwrnod o waith, ar gyfer sesiwn darllen/archwilio a gweithdy. 
Actorion: 2 Actores ac 1 Actor
Oed: Rhwng 30-60 ar gyfer y 3 rhan (rydym yn agored i oed y cymeriadau ar hyn o bryd)
Lleoliad: Aberysywyth
Dyddiad: Tachwedd 20
Tal: £125 + costiau teithio
Os oes diddorbeb, danfonwch CV neu linc Spotlight at leewayprods@gmail.com erbyn Tachwedd 6ed
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catrin Huws, writer of 'To Kill a Machine' is at the very early stages of writing her new play

'Ruthie ac Albie'n Chwara Chess yn Holloway.'

We are looking for 3 bilingual actors, (Welsh & English) for a 1 day reading/exploration and workshop session.

Actors: 2 female and 1 male

Age: Between 30-60 (we are open re actors age atm)

Location: Aberystwyth

Date: November 20th

Fee: £125 + travel

If you are interested, send a CV or a link to your Spotlight page to leewayprods@gmail.com by November 6th

Views: 287

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service