£5 Ticket offer for TEAM Members - Crouch, Touch, Pause, Engage in Cardiff

£5 TICKET OFFER FOR TEAM MEMBERS . . .

Want to see National Theatre Wales' next show for a fiver?

 

We're excited to be offering TEAM members discounted tickets at only £5 (max of 2 tickets per booking) for National Theatre Wales' upcoming show Crouch, Touch, Pause, Engage about Welsh rugby player Gareth Thomas at Sherman Theatre, Cardiff between 19th-21st February.

 

For information on how to claim your tickets email team@nationaltheatrewales.org (This offer applies to TEAM members only)

 

For performances at other venues in the tour across Wales, keep an eye out on this page for more offers to be announced!

 

TOCYNNAU £5 AR GAEL I AELODAU TEAM…

 

Eisiau gweld sioe nesaf National Theatre Wales am bum punt?

 

Rydym yn falch o gynnig tocynnau am £5 yn unig (2 docyn ar y mwyaf ar gyfer pob archeb) i aelodau TEAM ar gyfer sioe diweddaraf National Theatre Wales, Crouch, Touch, Pause, Engage am y chwaraewr rygbi Cymraeg Gareth Thomas,  yn Theatr y Sherman, Caerdydd rhwng 19eg-21ain o Chwefror.

 

Am wybodaeth ar sut i gael eich tocynnau e-bostiwch team@nationaltheatrewales.org (cynnig i aelodau TEAM yn unig)

 

Ar gyfer perfformiadau mewn lleoliadau eraill yn ystod y daith o amgylch Cymru, cadwch olwg ar y dudalen yma am gyhoeddiadau am fwy o gynigion!

Views: 157

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service