TEAM placements - Training and skill development opportunities


TEAM are offering Placements on our upcoming production NTW40 in April/May in Merthyr Tydfil in these three areas . . .
Stage Management 

Technical
Design

This is a training opportunity to learn from and shadow members of National Theatre Wales staff on this exciting production. If you have some experience in one of these areas and would like to gain more skills and training with the NTW production team these placements are here to give you the opportunity to develop in the area you are passionate about.

How to Apply . . .

We'd love to hear why you'd like to take part in this opportunity and how it would benefit you. You can apply by sending a cover letter to team@nationaltheatrewales.org explaining what experience you would like to gain and why...

Please also include your C.V 

We can be flexible with the time you spend on the placement but please give us in idea of your availability between 7th April- 23rd May 

Deadline for applications - 9th Feb Midday

Interviews/Meetings on week 16th Feb

More Details . . .

NTW40

Date Rehearsals commence: 7th April

Technical Rehearsals: 6th May

Press Night: 11th May

Final Performance: 23rd May

Location: Merthyr Tydfil

Expenses: Out of pocket expenses will be reimbursed including travel costs

-----------------

Mae TEAM yn cynnig profiad gwaith ar ein cynhyrchiad NTW40 ym mis Ebrill/Mai ym Merthyr Tudful o fewn y tri maes yma…

 

Rheoli Llwyfan


Technegol

 

Dylunio

 

Mae hwn yn gyfle i ddysgu a chael eich hyfforddi wrth gysgodi aelodau o staff National Theatre Wales ar y cynhyrchiad cyffrous yma. Os oes gennych chi brofiad yn un o’r meysydd yma ac eisiau ehangu ar eich sgiliau a’ch hyfforddiant gyda thîm gynhyrchu NTW, mae’r profiad gwaith yma yn gyfle i ddatblygu yn y maes yr ydych chi’n angerddol amdano.

 

Sut i ymgeisio…

Hoffwn ni glywed pam y bysech chi’n hoffi cymryd rhan yn y cyfle yma, a sut y byddai o fudd i chi. Fedrwch chi ymgeisio drwy yrru llythyr eglurhaol i team@nationaltheatrewales.org <mailto:team@nationaltheatrewales.org> yn esbonio pa brofiad yr hoffech chi ei ennill a pham… Cofiwch gynnwys eich CV

 

Mi fedrwn ni fod yn hyblyg o ran yr amser y byddwch chi’n ei dreulio ar y profiad gwaith, ond rhowch syniad I ni o’ch argaeledd rhwng 7 Ebrill-23 Mai, os gwelwch yn dda.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – canol dydd 9 Chwefror

Cyfweliadau/Cyfarfodydd yn ystod wythnos 16 Chwefror

 

Mwy o fanylion…

NTW40

 

Dyddiad dechrau Ymarferion: 7 Ebrill

Ymarferion Technegol: 6 Mai

Noson y Wasg: 11 Mai

Perfformiad Terfynol: 23 Mai

Lleoliad: Merthyr Tydfil

 

Treuliau: Fe gewch ad-daliad am unrhyw gostau yn cynnwys costau teithio.

 

 

 

 

Views: 807

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service