We have short plays from our brilliant playwrights...we have submissions from talented directors...now all we need to complete our fun-filled festive jigsaw is some fabulous ACTORS to bring these crackers to life! The performance date is Saturday the 16th of December with rehearsals to be organised around availability beforehand.
This time we want to hear from both female AND male actors of all ages- if you’re interested in being a part of our Christmas scratch night- MILKshake & Cookies, then please send an acting CV/Spotlight link with a recent headshot to: 
spiltmilktheatre@gmail.com
The deadline for submissions is 6pm on Wednesday the 22nd of November.
Help us bring these crackers to life!
#Actors #Casting #Submissions #Theatre #Cardiff


Mae gennym ni’n dramâu byrion gan awduron dawnus....mae gennym ni geisiadau gan gyfarwyddwyr talentog...felly mae'n amser ddarn olaf ein jig-sô lliwgar Nadolgaidd sef ffeindio ACTORION campus!. Bydd y perfformiad ar ddydd Sadwrn yr 16eg o Ragfyr a'r ymarferion yn cael eu trefnu gan ddibynnu ar argaeledd o flaen llaw.
Y tro yma rydym ni’n edrych am actorion benywaidd A gwrywaidd- os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’n noson o theatr newydd Nadoligaidd MILKshake & Cookies, yna danfonwch eich CV/dolen Spotlight gyda headshot diweddar i: spiltmilktheatre@gmail.com
Yr amser cau ar gyfer ceisiadau yw 6yh ar Nos Fercher y 22ain o Dachwedd.
Helpwch ni i ddod â'r craceri yma'n fyw!
#Actorion #Castio #Ceisiadau #Theatr #Caerdydd

Views: 194

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Great to see #NTWSisters last night - a great beginning and exciting new work. Lots to explore for the future and leaving the audience hungry for more! @NTWtweets

Great to see last night - a great beginning and exciting new work. Lots to explore for the future and leaving the audience hungry for more!

NTW TEAM are offering a fantastic placement opportunity on our production English. You could gain experience in Stage Management, Production Management, or work with the Technical Department. Read more here https://buff.ly/2HciiIL  #NTWTEAM

NTW TEAM are offering a fantastic placement opportunity on our production English. You could gain experience in Stage Management, Production Management, or work with the Technical Department. Read more here https://buff.ly/2HciiIL 

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle gwych am leoliad ar ein cynhyrchiad English. Gallech ennill profiad mewn Rheoli Llwyfan, Rheoli Cynhyrchiad, neu weithio gyda’r Adran Dechnegol. Darllenwch ragor yma - https://buff.ly/2JX1yqI  #NTWTEAM

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle gwych am leoliad ar ein cynhyrchiad English. Gallech ennill profiad mewn Rheoli Llwyfan, Rheoli Cynhyrchiad, neu weithio gyda’r Adran Dechnegol. Darllenwch ragor yma - https://buff.ly/2JX1yqI 

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service