We have short plays from our brilliant playwrights...we have submissions from talented directors...now all we need to complete our fun-filled festive jigsaw is some fabulous ACTORS to bring these crackers to life! The performance date is Saturday the 16th of December with rehearsals to be organised around availability beforehand.
This time we want to hear from both female AND male actors of all ages- if you’re interested in being a part of our Christmas scratch night- MILKshake & Cookies, then please send an acting CV/Spotlight link with a recent headshot to: 
spiltmilktheatre@gmail.com
The deadline for submissions is 6pm on Wednesday the 22nd of November.
Help us bring these crackers to life!
#Actors #Casting #Submissions #Theatre #Cardiff


Mae gennym ni’n dramâu byrion gan awduron dawnus....mae gennym ni geisiadau gan gyfarwyddwyr talentog...felly mae'n amser ddarn olaf ein jig-sô lliwgar Nadolgaidd sef ffeindio ACTORION campus!. Bydd y perfformiad ar ddydd Sadwrn yr 16eg o Ragfyr a'r ymarferion yn cael eu trefnu gan ddibynnu ar argaeledd o flaen llaw.
Y tro yma rydym ni’n edrych am actorion benywaidd A gwrywaidd- os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’n noson o theatr newydd Nadoligaidd MILKshake & Cookies, yna danfonwch eich CV/dolen Spotlight gyda headshot diweddar i: spiltmilktheatre@gmail.com
Yr amser cau ar gyfer ceisiadau yw 6yh ar Nos Fercher y 22ain o Dachwedd.
Helpwch ni i ddod â'r craceri yma'n fyw!
#Actorion #Castio #Ceisiadau #Theatr #Caerdydd

Views: 306

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service