Applications for National Youth Theatre of Wales now open

Perform for Wales with NYTW in 2014

In the New Year, teams from National Youth Theatre of Wales will be travelling the length and breadth of Wales, scouting for some of Wales' most talented young performers, designers, stage managers and technicians (for young people aged 16 - 21 years).    

       
Online application forms are available for performing and backstage. Download NYTW 2014 Guidelines at www.nyaw.co.uk . Deadline for applications is Friday 27th January 2014. If you prefer a hard copy contact the office by phone or email and we will pop one in the post - 029 2026 5060 / nyaw@nyaw.co.uk

Perfformiwch dros Gymru gyda ThCIC yn 2014

Yn y Flwyddyn Newydd, bydd tîmau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn teithio ar hyd a lled Cymru yn chwilio am rai o berfformwyr, dylunwyr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr mwyaf talentog Cymru (i bobl ifanc rhwng 16 - 21 mlwydd oed).

Mae ffurflenni cais ar-lein ar gael ar gyfer perfformio a cefn llwyfan. Gallwch lwytho i lawr y Canllawiau ThCIC 2014 yma. Dydd Llun 27 Ionawr 2014 yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau. Os hoffech gael copi caled cysylltwch â’r swyddfa dros y ffôn neu ar e-bost a bydd ffurflen yn cael ei phostio atoch chi - 029 2026 5060 / nyaw@nyaw.co.uk

Views: 219

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service