Award for Civic Arts Organisations Funding Application Open

The Calouste Gulbenkian Foundation UK Branch and King’s College, London, are pleased to announce the second edition of the Award for Civic Arts Organisations. Funds of £150,000 are available, one of the largest amounts for an award in the arts sector, with one prize of £100,000 and two of £25,000.
The Award for Civic Arts Organisations welcomes submissions from any arts organisation that receives public funding in the United Kingdom. Applications close at 1pm on the 22nd of November.
--
Mae Cangen Calouste Gulbenkian Foundation UK a King’s College, Llundain, yn falch o gyhoeddi ail rifyn y Wobr i Sefydliadau Celfyddydau Dinesig. Mae cronfeydd o £150,000 ar gael, un o'r symiau mwyaf ar gyfer dyfarniad yn sector y celfyddydau, gydag un wobr o £100,000 a dwy o £25,000.
Mae'r Wobr i Sefydliadau Celfyddydau Dinesig yn croesawu cyflwyniadau gan unrhyw sefydliad celfyddydol sy'n derbyn cyllid cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig. Mae'r ceisiadau'n cau am 1pm ar yr 22ain o Dachwedd.

Views: 10

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service