CYFLE CYFRIFOL: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Rydym yn chwilio am berson proffesiynol sy’n angerddol a galluog ym myd y celfyddydau i ymuno â ni – un fydd yn llanw’r rôl hanfodol o farchnata a chyfathrebu, a hynny mewn ffordd dreiddgar a chreadigol. Cyfle delfrydol i unigolyn sydd yn awyddus i gymeryd perchenogaeth o'r gwaith marchnata mewn cwmni bywiog ag ystwyth.

Mae manylion y swydd yn cael eu cynnwys yn y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person sydd i’w gweld yma.

Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol ar gyfer y rôl hon.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9am ddydd Llun 11 Medi 2017

Views: 125

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service