Cyfnodau Preswyl yn y Tŷ Dawns ar gyfer artistiaid dawns Cymreig a'r rhai hynny sydd wedi eu lleoli yng Nghymru

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cynnig dau gyfnod preswyl ar gyfer artistiaid dawns Cymreig a'r rhai hynny sydd wedi eu lleoli yng Nghymru ym mis Mehefin. Mae’r cyfnod preswyl yn cynnig man am ddim i arddangos gwaith sy’n mynd rhagddo ar ddiwedd y broses. Y nod yw cefnogi artistiaid dawns proffesiynol i ymchwilio i syniadau coreograffig newydd, datblygu cyweithiau newydd, cwblhau gwaith sydd ganddynt ar y gweill neu 

Os oes gennych syniad a all elwa o'r amser, y gofod a'r cymorth hwn, e-bostiwch  info@ndcwales.co.uk gyda'ch CV, crynodeb A4 o'r syniad a dolen i fideo a fyddai'n ein helpu i ddeall y cynnig yn well.

Dyddiaudau: 1-5 Mehefin

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 14 Ebrill 2020 12 hanner dydd 

Dyddiad cau: 14/04/2020

Views: 2

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

As we move through this uncharted territory over the coming weeks & months, our connection & conversation with our community has never been more important. Lorne's 'hello' is up on the Community, where you can share your thoughts & connect with us https://buff.ly/33NSZce pic.twitter.com/Sn6OMancmQ

As we move through this uncharted territory over the coming weeks & months, our connection & conversation with our community has never been more important. Lorne's 'hello' is up on the Community, where you can share your thoughts & connect with us https://buff.ly/33NSZce 

Wrth i ni symud drwy’r cyfnod anghyfarwydd hyn yn ystod yr wythnosau a’r misoedd i ddod, ni fu ein cysylltiad a’n sgwrs â’r gymuned erioed mor bwysig. Mae ‘helo’ Lorne i fyny ar y Gymuned, lle gallwch rannu eich teimladau a chysylltu â ni https://buff.ly/33NSZce pic.twitter.com/RLTLowXOOv

Wrth i ni symud drwy’r cyfnod anghyfarwydd hyn yn ystod yr wythnosau a’r misoedd i ddod, ni fu ein cysylltiad a’n sgwrs â’r gymuned erioed mor bwysig. Mae ‘helo’ Lorne i fyny ar y Gymuned, lle gallwch rannu eich teimladau a chysylltu â ni https://buff.ly/33NSZce 

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service