GALWAD AM ACTORION/CYNLLUNYDD (AM DAL) - CALL FOR ACTORS/DESIGNER (PAID)

CYFLE GWAITH AM DÂL 2 actor ar gyfer Y a D yn Aberystwyth Mai 10-14.Hyblyg re rhyw/oed/hil etc-angen chwarae sawl rôl.Diddordeb arbennig clywed gan efeilliaid+pobl efo profiad gwaith corfforol ee meim. Ffi-£500+chostau+llety. Cais-CV i ruthenium@theatrruthenium.com erbyn Ebr 12

 

CYFLE GWAITH - WEDI EI DALU Cynllunydd llwyfan wedi ei leoli yng Nghymru i ddatblygu cynllun amlinellol ar gyfer Y a D sgript newydd.5 diwrnod o waith (un yn Aberystwyth yn ystod Mai 10-14). Ffi o £600 + costau.Cais drwy bortffolio+CV at ruthenium@theatrruthenium.com erbyn Ebr 5.

 

 

PAID WORK OPPORTUNITY Wales-based designer to develop an R and D design for a new play in Welsh. 5 days of work (one in Aberystwyth during May 10-14). Fee of £600 paid plus travelling costs and expenses. Apply via portfolio and CV to ruthenium@theatrruthenium.com by April 5th.

Views: 186

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service