Catrin Fflur Huws's Blog (15)

Galwad am gyfarwyddwr – gwaith am dâl

Galwad yw hwn am gyfarwyddwr sydd â phrofiad o waith theatr fforwm/theatr mewn addysg i gynnal gweithdy theatr fforwm ar groesholi drwy gyfieithiad fel rhan o brosiect ymchwil yn Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth.

Gofynnir i’r cyfarwyddwr dreulio dau ddiwrnod yn Aberystwyth – un diwrnod i (Mehefin 17) weithio gydag actor a chyfreithiwr ar weithgaredd croesholi mewn achos llys. Bydd yr ail ddiwrnod (Mehefin 20)  yn golygu cynnal gweithdy theatr fforwm lle caiff yr…

Continue

Added by Catrin Fflur Huws on May 19, 2022 at 8:56 — No Comments

Galw am actor (gwrywaidd – unrhyw oedran) CYFLE GWAITH AM DÂL

Galw am actor (gwrywaidd – unrhyw oedran) CYFLE GWAITH AM DÂL

 

Galwad yw hyn am actor gwrywaidd am 2 ddiwrnod o waith yn Aberystwyth i fod yn rhan o weithdy ymchwil theatr fforwm ar gyfieithu ar y pryd mewn achosion llys. Bydd un diwrnod yn Aberystwyth (Mehefin 17)  ar gyfer ymarfer a hyfforddi, ac un diwrnod ar gyfer gweithredu fel tyst mewn ffug achos llys mewn gweithdy theatr fforwm arlein (Mehefin 20). Telir ffi o £400 am y gwaith, ynghyd â chostau teithio…

Continue

Added by Catrin Fflur Huws on May 19, 2022 at 8:55 — No Comments

Cyfle gwaith am dâl yn Aberystwyth i bedair actores cyfrwng Cymraeg

 

Dyma gyfle i chwarae rhan mewn ffug groesholi o flaen cynulleidfa o ffug-reithwyr a chyfrannu i arbrawf ym maes cyfieithu ar y pryd. Cynhelir yr arbrawf ar 27 Ebrill 2022 ym Mhrifysgol Aberystwyth 9am-11am. Bydd gofyn i’r actorion ddysgu’r sgript fer o flaen llaw a’i pherfformio o flaen cynulleidfa. Mae’r sgript mymryn dros 3 tudalen o hyd ac mae nifer tebyg o linellau gan y cymeriadau. Bydd y perfformiad hefyd yn cael ei recordio. Bydd cyfle i’r actorion…

Continue

Added by Catrin Fflur Huws on April 1, 2022 at 18:44 — No Comments

GALWAD AM ACTORION/CYNLLUNYDD (AM DAL) - CALL FOR ACTORS/DESIGNER (PAID)

CYFLE GWAITH AM DÂL 2 actor ar gyfer Y a D yn Aberystwyth Mai 10-14.Hyblyg re rhyw/oed/hil etc-angen chwarae sawl rôl.Diddordeb arbennig clywed gan efeilliaid+pobl efo profiad gwaith corfforol ee meim. Ffi-£500+chostau+llety. Cais-CV i ruthenium@theatrruthenium.com erbyn Ebr 12

 

CYFLE GWAITH - WEDI EI DALU Cynllunydd llwyfan wedi ei leoli yng Nghymru i ddatblygu cynllun amlinellol ar gyfer Y a D sgript newydd.5 diwrnod o waith (un yn Aberystwyth…

Continue

Added by Catrin Fflur Huws on March 31, 2021 at 11:17 — No Comments

To Kill A Machine - coming to a venue near you

Well the first two performances of To Kill A Machine have been fantastic - the cast (Rick Yale, Gwydion Rhys, Robert Harper and Francois Pandolfo) are superb under Angharad Lee's direction. It's also a very timely piece - it's important to remember how bad injustice is, so if you do fancy a night out at the theatre, do come and see To Kill A Machine as it tours Wales - details are on the website www.tokillamachine.co.uk.

Added by Catrin Fflur Huws on May 8, 2015 at 8:43 — No Comments

gweithdy theatr ddogfen am ddim/Free documentary theatre workshop

Ar Dachwedd 19 o 3yh tan 6yh, bydd cyfarwyddwr artistig Theatr Arad goch yn cynnal gweithdy theatre fel rhan o wyl Being Human yr AHRC.

Bydd y gweithdy yn cychwyn efo theatre ferbatim h.y. drwy gyflwyno fersiwn wedi ei olygu o ddeunydd dogfennol, yn yr achos hwn adroddiad (dwyieithog) o achos adolygiad barnwrol gan y Comisiynydd Iaith yn erbyn National Savings and Investments.

Ail ran y sesiwn fydd ymryson, gan rai o fyfyrwyr uwchraddedig yr adran sydd yn dilyn y modiwl Interpretation… Continue

Added by Catrin Fflur Huws on November 7, 2014 at 15:00 — No Comments

DGW14: Last Night at the London Palladium

A scrap book of inspirations:

 

One man in his time plays many parts.

Girls' orthopaedic ward, Alder Hey Children's hospital, March 1991

Goody Whemper (May-she-rest-in-piece)

Giorgio Moroder

A photograph of Aberystwyth police yard, late nineteenth century

A hotel room in Staffordshire

The School  Performance Information (Wales) Regulations 2011

Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych, 2013

 

I know where I…

Continue

Added by Catrin Fflur Huws on October 7, 2014 at 11:00 — No Comments

Theatr Lled-Wirioneddol

Ar hyn o bryd, rwy'n ceisio datblygu prosiect theatr lled-wirioneddol, hynny yw, mae'n cynnwys elfennau o theatr verbatim, ond hefyd elfennau dychmygus hefyd, drwy ddychmygu sut byddai'r sgyrsiau wedi digwydd? Yn naturiol mae hyn yn anodd efo pobol sydd yn bodoli yn y byd go iawn, gan fod angen i'r portread fod yn un realistig, ond hefyd un nad yw'n enllibus - tricky. O, ac er mwyn cymhlethu pethau mae e'n ddwyieithog. Oes gan unrhyw un unrhyw brofiadau o weithio ar theatr ferbatim?

Added by Catrin Fflur Huws on May 20, 2014 at 12:44 — 2 Comments

Dwy iaith

Yn 'Response Time: Beneath the Surface' (prosiect Scriptography Productions yn yr Oriel Nwy yn Aberystwyth dros y penwythnos) rhywsut fe orffenais i fyny yn sgwennu yn Gymraeg. Beth yw'r gwahaniaeth felly? Dwi'n llawer yn fwy polite yn Saesneg, llawer yn fwy ysgafn, Mae beth dwi'n sgwennu yn Gymraeg yn llawer yn fwy unig, fwy gwallgof, fwy trist. Felly os mai fy thema yn Saesneg yw bod cyfeillgarwch yn bwysig, ac grym yn lyffethair, yn Gymraeg, does yna ddim cyfeillgarwch ac mae yna bethau…

Continue

Added by Catrin Fflur Huws on November 25, 2013 at 10:46 — No Comments

Success!

Rain of blood went very well. A couple of empty seats at the Friday performance, and sold out on Saturday. There are some photographs from the show on Castaway's website, so you can see what you missed.

http://www.castawaytheatre.com/index.php/prod?id=80&nodeid=tree:6$0

 

Added by Catrin Fflur Huws on September 5, 2013 at 11:45 — No Comments

Rain of blood - dress rehearsal tonight

Did the tech rehearsal for Rain of Blood last night. It's actually looking pretty good, so if you're at a loose end and you're in Aberystwyth on Friday or Saturday night, then do come along and see it. The films are excellent, the music is excellent, and even I laughed at the jokes.

Added by Catrin Fflur Huws on August 29, 2013 at 12:11 — No Comments

Rain of blood...first time with the band

I watched a rehearsal of Rain of Blood,  with the band in situ and performing the music last night - suddenly it's all starting to make s(usp)ense. I love it when the other creatives make a play into something a lot better than I wrote. The filming as I understand it is pretty much done, so as soon as we can get into the space we can see if that works within the context of an auditorium. I hope it does.

Added by Catrin Fflur Huws on August 14, 2013 at 9:39 — No Comments

Rain of Blood in Rehearsal

Well, Rain of Blood has been cast. The set designer has made some sketches - I've not seen them but they have been described to me as 'works of art'. A filming schedule has been set up (largely dictated by the availability of the locations). Costumes have been sourced. The next challenge is to 'man up' a vampy dress, and build a coffin with room for two. In my 'other life' it is said that 'Equity does not assist a volunteer.' In this life I think this means that working with people who do…

Continue

Added by Catrin Fflur Huws on July 10, 2013 at 8:30 — No Comments

Horror in Theatre

I have been thinking a lot about horror as a genre lately. It's proving to be a very difficult medium for theatre because with theatre the audience sees all of what's there. Horror works in film often because the viewer does not see what the character sees - we hear but don't see. The same would apply with radio I think. However, I think theatre needs to be a different kind of horror - more breach of trust horror than scary thing horror. Anybody got any good experiences of writing horror for…

Continue

Added by Catrin Fflur Huws on June 5, 2013 at 14:46 — 3 Comments

Rain of Blood

Working on the rewrites for Rain of Blood for Castaway Community Theatre's summer show. Getting some good lines in - hopefully not too intentionally funny.

 

Also written some new scenes for To Kill A Machine...some new characters folks.

Added by Catrin Fflur Huws on May 20, 2013 at 10:47 — No Comments

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service