Job/Development Opportunity: Trainee Assistant Production Manager - Swydd/Cyfle Datblygu: Rheolwr Cynhyrchu Cynorthwyol Dan Hyfforddiant

Job/Development Opportunity: Trainee Assistant Production Manager
 
Canoe Theatre is looking for someone who can join the team for the Wales tour of This Incredible Life by Alan Harris.
 
Mentored by Production Manager Nick Bryan, the ideal person for this role will have gained some technical theatre experience with a curiosity for production management but may not necessarily have had the opportunity to take on a production management role as yet. They will need to be resourceful, proactive, a great problem solver, and a team player. Most importantly they will be someone who works well with their fellow colleagues to get the show in and out of venues seamlessly and with good grace.
 
Details
 
Dates:
  • 24th and 28th September (Llanelli)
  • 1st-5th October (Tour)
  • 7th-11th October (Tour)
Fee: £350 P/W plus travel, accommodation and per diems.
 
Closing Date: Friday 17 August, 10am
 
To apply for this role, please send your CV and a short statement telling us what you will bring to the role and how it will benefit you at this stage of your career, to canoe@canoetheatre.co.uk
 
-----
 
Swydd/Cyfle Datblygu: Rheolwr Cynhyrchu Cynorthwyol Dan Hyfforddiant
 
Mae Canoe Theatre yn chwilio am rywun fydd yn gallu ymuno â tîm ar gyfer taith Cymru o This Incredible Life gan Alan Harris.
 
Yn cael ei fentora gan y Rheolwr Cynhyrchu Nick Bryan, bydd y person delfrydol ar gyfer y rôl hon wedi cael peth profiad o theatr dechnegol ac â diddordeb mewn rheoli cynhyrchu ond efallai heb o reidrwydd wedi cael y cyfle i ymgymryd â rôl rheoli cynhyrchu eto. Bydd angen iddo/iddi fod yn ddyfeisgar, yn rhagweithiol, yn wych wrth ddatrys problemau, ac yn chwaraewr tîm. Yn bwysicaf oll bydd yn rhywun sy'n gweithio'n dda gyda chydweithwyr, er mwyn cael y sioe i mewn ac allan i'r lleoliadau yn rhwydd ac yn raslon.
 
Manylion
 
Dyddiadau:
  • 24 a 28 Medi (Llanelli)
  • 1-5 Hydref (Taith)
  • 7th-11th Hydref (Taith)
Ffi: £350 yr wythnos yn ogystal â theithio, llety a threuliau dyddiol.
 
Dyddiad cau: Dydd Gwener 17 Awst, 10am
 
I wneud cais am y rôl hon, anfonwch eich CV a datganiad byr sy'n dweud wrthym am yr hyn y gallwch ei gynnig i'r rôl hon a sut y bydd o fudd i chi ar y cam hwn yn eich gyrfa, i canoe@canoetheatre.co.uk

Views: 149

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service