National Theatre Wales Opportunity - Creative Development Assistant/ Cyfleoedd National Theatre Wales - Cynorthwydd Datblygu Creadigol

National Theatre Wales is seeking to appoint an experienced, highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

 

Creative Development Assistant

You will be responsible for coordinating and supporting the work of the Creative Development Framework, NTW’s ambitious and nationally significant model, which supports and develops the creation of new artistic ideas and artists.

 

Salary: £21,000 pro rata

Term: Part Time - Three-year, Fixed term contract

 

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

 

Deadline: Monday 15th May, 5pm

Interviews: Monday 22nd May  

 

For further information on how to apply, a job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn profiadol, hynod egnïol ac â chymhelliad uchel i’r swydd ganlynol.

 

Cynorthwydd Datblygu Creadigol

Byddwch yn gyfrifol am gyd-lynu a chefnogi gwaith Fframwaith Datblygu Creadigol NTW, y model uchelgeisiol o arwyddocâd cenedlaethol, sy’n cefnogi ac yn datblygu creu syniadau creadigol ac artistiaid newydd.

 

Cyflog: £21,000 pro rata

Tymor: Rhan Amser - Tair blynedd, cytundeb tymor penodol

 

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal sy’n croesawu ceisiadau oddi wrth bobl o bob cefndir. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Saesneg ynteu Gymraeg.

 

Dyddiad cau: Llun 15fed Mai, 5pm

Cyfweliadau: Llun 22ain Mai  

 

Am ragor o wybodaeth ynglyn a cheisio, disgrifiad swydd a manyleb person yn Gymraeg ynteu Saesneg, ewch i ymweld â’n gwefan.

 
Thanks
Hannah

 

Views: 491

Comments are closed for this blog post

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service