Perform for Wales with NYTW in 2012

In the New Year, teams from National Youth Theatre of Wales will be travelling the length and breadth of Wales, scouting for some of Wales' most talented young performers, designers, stage managers and technicians (for young people aged 16 - 21 years). 

Application forms are available NOW and the deadline for completed applications is Monday 12 December 2011. You can download a form by visiting www.nyaw.co.uk alternatively contact the office by phone or e-mail on 02920 265 060 | nyaw@nyaw.co.uk

 

Perfformiwch Dros Gymru gyda'r ThCIC yn 2012

Yn y Flwyddyn Newydd, bydd tîmau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn teithio ar hyd a lled Cymru yn chwilio am rai o berfformwyr, dylunwyr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr mwyaf talentog Cymru (i bobl ifanc rhwng 16 - 21 mlwydd oed).

Mae ffurflenni cais ar gael YN AWR a’r dyddiad cau i chi gyflwyno’ch ceisiadau yw dydd Llun 12 Rhagfyr 2011. Gallwch lwytho’r ffurflen i lawr o www.nyaw.co.uk, neu gallwch gysylltu â’r swyddfa drwy ffonio 02920 265 060 neu anfon e-bost at nyaw@nyaw.co.uk

Views: 192

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service