Port Talbot - Galwad am dîm cynhyrchu / Call for production team

Annwyl bawb / Dear all,

Mae National Theatre Wales yn chwilio am bob deinamig a phrofiadol i weithio ar brosiect sydd ar y gweill ym Mhort Talbot yn ystod mis Awst a mis Medi.

Os ydych chi’n Reolwr Llwyfan y Cwmni, Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol, Cynhyrchydd Goleuo, Cynhyrchydd Sain neu’n Gynorthwyydd Dylunio, llenwch y ffurflen hon can derbyn cyswllt i ffolder lle cewch uwchlwytho eich CV.

National Theatre Wales is looking for dynamic and experienced people to work on an upcoming project in Port Talbot during August and September.If you are a Company Stage Manager, Assistant Stage Manager, Production LX, Production Sound or Design Assistant, please fill in this form before receiving a link to a folder to upload your CV.

Diolch,

Jacob

cysylltu i ffurfio / Link to form - https://goo.gl/forms/ii1xo2vtzNwqbkA32

Views: 642

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service