TEAM Placement - The Insatiable, Inflatable Candylion

  

TEAM are offering Placements on NTW’s upcoming production The Insatiable, Inflatable Candylion, in Cardiff this Christmas in these three areas . . .

 

Stage Management 


Technical

 

Design

 

This is a training opportunity to learn from and shadow members of National Theatre Wales staff on this exciting production. If you have some experience in one of these areas and would like to gain more skills and training with the show’s production team these placements are here to give you the opportunity to develop in the area you are passionate about.

To find out more about the show, click here:

https://www.nationaltheatrewales.org/insatiable-inflatable-candylion

 

How to Apply . . .

We'd love to hear why you'd like to take part in this opportunity and how it would benefit you. You can apply by sending a cover letter to team@nationaltheatrewales.org explaining what experience you would like to gain and why...Please also include your C.V 

 

We can be flexible with the time you spend on the placement but please give us an idea of your availability between: 16th November- Saturday 2nd January

 

Deadline for applications – Monday 26th October, midday

Interviews/Meetings on w/b- Monday 2nd November

 

More Details . . .

The Insatiable, Inflatable Candylion

Date Rehearsals commence: Monday 16th November

Technical Rehearsals: Tuesday 8th December

Press Night: Thursday 17th December

Final Performance: Saturday 2nd January

Location: Swalec Stadium, Cardiff

Expenses: Out of pocket expenses will be reimbursed including travel costs

 

 

  

Mae TEAM yn cynnig profiad gwaith ar gynhyrchiad National Theatre Wales, ​The Insatiable, Inflatable, Candylion,​ yn Gaerdydd amser nadolig o fewn y tri maes yma…

 

Rheoli Llwyfan


Technegol

 

Dylunio

 

Mae hwn yn gyfle i ddysgu a chael eich hyfforddi wrth gysgodi aelodau o staff National Theatre Wales ar y cynhyrchiad cyffrous yma. Os oes gennych chi brofiad yn un o’r meysydd yma ac eisiau ehangu ar eich sgiliau a’ch hyfforddiant gyda thîm gynhyrchu NTW mae’r profiad gwaith yma yn gyfle i ddatblygu yn y maes yr ydych chi’n angerddol amdano.

I ddarganfod mwy am y sioe, cliciwch yma:

https://www.nationaltheatrewales.org/cy/insatiable-inflatable-candylion

 

Sut i ymgeisio…

Hoffwn ni glywed pam y bysech chi’n hoffi cymryd rhan yn y cyfle yma, a sut y byddai o fudd i chi. Gallwch ymgeisio drwy yrru llythyr eglurhaol i team@nationaltheatrewales.org  yn esbonio pa brofiad yr hoffech chi ei ennill a pham Cofiwch gynnwys eich CV

 

Gallwn fod yn hyblyg o ran yr amser y byddwch chi’n ei dreulio ar y profiad gwaith, ond rhowch syniad i ni o’ch argaeledd rhwng Tachwedd 16eg – Sadwrn 2il o Ionawr, os gwelwch yn dda.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – Dydd Llun 26ain o Hydref, canol dydd

Cyfweliadau/Cyfarfodydd yn ystod wythnos yn cychwyn Dydd Llun 2il o Dachwedd

 

Mwy o fanylion…

The Insatiable, Inflatable Candylion

 

Dyddiad dechrau Ymarferion: Dydd Llun 16ain o Dachwedd

Ymarferion Technegol: Dydd Mawrth 8fed o Rhagfyr

Noson y Wasg: Dydd Iau 17ain o Rhagfyr

Perfformiad Terfynol: Dydd Sadwrn 2il o Ionawr

Lleoliad: Stadiwm Swalec, Caerdydd

 

Treuliau: Fe gewch ad-daliad am unrhyw gostau yn cynnwys costau teithio.

 

 

 

 

 

Views: 607

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service