The Magic Flute - Actors Brief / BRÎFF ACTORION - Welsh National Opera

Welsh National Opera is looking for male actors for our revival of The Magic Flute.

Originally Directed by Dominic Cooke, the Revival Director is Caroline Chaney and Conductor is Damian Iorio.

Rehearsals start on 14 January 2019 at Wales Millennium Centre in Cardiff, and continue until the opening performance (see below).

Performances are as follows:


CARDIFF, WALES MILLENNIUM CENTRE

FRIDAY

15

FEBRUARY

2019

19.15

 

SUNDAY

17

FEBRUARY

2019

16.00

 

SUNDAY

24

FEBRUARY

2019

16.00

 

WEDNESDAY

27

FEBRUARY

2019

19.15

 

FRIDAY

1

MARCH

2019

19.15

BIRMINGHAM HIPPODROME

THURSDAY

7

MARCH

2019

19.15

 

SATURDAY

9

MARCH

2019

15.00

MILTON KEYNES THEATRE

THURSDAY

28

MARCH

2019

19.15

 

SATURDAY

30

MARCH

2019

15.00

PLYMOUTH, THEATRE ROYAL

THURSDAY

4

APRIL

2019

19.15

 

SATURDAY

6

APRIL

2019

15.00

THE BRISTOL HIPPODROME

THURSDAY

11

APRIL

2019

19.15

 

SATURDAY

13

APRIL

2019

15.00

LLANDUDNO, VENUE CYMRU

THURSDAY

25

APRIL

2019

19.15

               

SATURDAY

27

APRIL

2019

15.00

SOUTHAMPTON, THE MAYFLOWER

THURSDAY

9

MAY

2019

19.15

               

SATURDAY

11

MAY

2019

15.00


Character Details

Actors need to be able to play a variety of characters. Musical understanding is essential, as is dance ability and expressive hands. Actors need to be physically fit (ie. free from injury). Applicants should be under 6’, with a chest size of 42” or under.

Application Details

Application is by CV (which must include a photograph) in the first instance. Please submit applications by Wednesday 24 October at 12 noon. Candidates will then be shortlisted and invited to audition in Cardiff on Tuesday 30 October at Wales Millennium Centre. Please note, WNO will not be able to reimburse travel expenses.

To apply, please forward an up to date CV and photograph to:

Elspeth Harding & Lisa Turner, Casting Assistant & Auditions Co-ordinator at castingassistant@wno.org.uk.

 

Details of the financial package available will be provided upon request.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn chwilio am actorion gwrywaidd ar gyfer ein hadfywiad o The Magic Flute.

Cyfarwyddwr y cynhyrchiad gwreiddiol oedd Dominic Cooke, Cyfarwyddwr yr Adfywiad yw Caroline Chaney a’r Arweinydd yw Damian Iorio.

Bydd yr ymarferion yn dechrau ar 14 Ionawr 2019 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, ac yn parhau tan y perfformiad agoriadol (gweler isod).

Mae’r perfformiadau fel a ganlyn:


CAERDYDD, CANOLFAN MILENIWM CYMRU

DYDD GWENER

15

CHWEFROR

2019

19.15

 

DYDD SUL

17

CHWEFROR

2019

16.00

 

DYDD SUL

24

CHWEFROR

2019

16.00

 

DYDD MERCHER

27

CHWEFROR

2019

19.15

 

DYDD GWENER

1

MAWRTH

2019

19.15

BIRMINGHAM HIPPODROME

DYDD IAU

7

MAWRTH

2019

19.15

 

DYDD SADWRN

9

MAWRTH

2019

15.00

MILTON KEYNES THEATRE

DYDD IAU

28

MAWRTH

2019

19.15

 

DYDD SADWRN

30

MAWRTH

2019

15.00

PLYMOUTH, THEATRE ROYAL

DYDD IAU

4

EBRILL

2019

19.15

 

DYDD SADWRN

6

EBRILL

2019

15.00

THE BRISTOL HIPPODROME

DYDD IAU

11

EBRILL

2019

19.15

 

DYDD SADWRN

13

EBRILL

2019

15.00

LLANDUDNO, VENUE CYMRU

DYDD IAU

25

EBRILL

2019

19.15

               

DYDD SADWRN

27

EBRILL

2019

15.00

SOUTHAMPTON, THE MAYFLOWER

DYDD IAU

9

MAI

2019

19.15

               

DYDD SADWRN

11

MAI

2019

15.00

Manylion am y Cymeriad

 

Mae angen i’r actorion fedru chware amrywiaeth o gymeriadau. Mae dealltwriaeth gerddorol yn hanfodol, ynghyd â’r gallu i ddawnsio a dwylo llawn mynegiant. Dylai’r actorion fod yn gorfforol ffit (h.y. heb unrhyw anafiadau). Mae angen i ymgeiswyr fod o dan 6’ o daldra, gyda maint brest 42’’ neu lai.

 

Manylion ymgeisio

 

Dylech wneud cais trwy CV (yn cynnwys ffotograff) yn yr achos cyntaf. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw DYDD MERCHER 24 HYDREF am hanner dydd. Byddwn yna’n llunio rhestr fer ac yn gwahodd yr ymgeiswyr llwyddiannus am glyweliad yng Nghaerdydd ar ddydd Mawrth 20 Hydref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Sylwer: ni fydd WNO yn gallu ad-dalu costau teithio.

 

I wneud cais, e-bostiwch eich CV cyfredol a ffotograff at:

Elspeth Harding a Lisa Turner, Cynorthwyydd Castio a Chydlynydd Clyweliadau

castingassistant@wno.org.uk.

 

Bydd manylion am y pecyn ariannol yn cael eu darparu ar gais.

 

 

Views: 439

Comments are closed for this blog post

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service