Confess with Invisible ink theatre company

Confess with Invisible Ink Theatre Company 

Research for The Terrible Things I’ve Done, a new production 

Now’s the time to unburden yourself completely anonymously.

Have you done a terrible thing? Or had a terrible thing done to you? Terrible things can be big or small. This is your chance to get ‘that thing’ off your chest.  

Invisible Ink Theatre Company is in the process of developing a new theatre production called The Terrible Things I’ve Done and needs your help. Company members Alan and Sita are collecting stories that could form the inspiration for this new show. To collect these, the company will be setting up private confessional ‘shops’ at different locations across Cardiff between 6th – 9th July 2015, and invite you to join them and share your secrets. Or, you can email terrible@invisibleinktheatre.co.uk and you will be sent the questions and can take part that way. No names will be taken and no blame will be given. And remember, confession is good for the soul.

Confessors can find us at the following places:

Monday 6th July NoFit State Circus 2pm – 8pm 

Address: John Street, Cardiff City Centre, CF10 5PE

Website: http://www.nofitstate.org

Wednesday 8th July Little Man Coffee Shop 10am – 3pm

Address: Ivor House, Bridge Street, Cardiff, CF10 2EE

Website: http://www.littlemancoffee.co.uk

The Other Room at Porters Bar 4pm – 8pm

Address: Llys Harlech, Teras Bute, Cardiff CF10 2FE

Website: http://www.otherroomtheatre.com/en/

Thursday 9th July St Fagans National History Museum 11am – 4pm

Address: Cardiff, CF5 6XB

Website:  http://www.museumwales.ac.uk/stfagans/

*The ‘Confessional Shop is a private room. If anything is used it will be altered and only recognisable by you. Confidentiality guaranteed. 

Invisible Ink is a company that makes contemporary theatre and is a collaboration between Alan Harris (writer) and Sita Calvert - Ennals (director)

www.invisibleinktheatre.co.uk  www.sitace.com

Follow us on twitter @invisbleink15

This project is supported by the Arts Council of Wales. 

Dewch i gyffesu gyda Chwmni Theatr Invisible Ink 

Ymchwil ar gyfer cynhyrchiad newydd, The Terrible Things I've Done

 

Nawr yw'r amser i rannu cyfrinach ac ysgafnhau'r baich, mewn modd cwbl ddirgel.

 

Ydych chi wedi gwneud rhywbeth ofnadwy? Neu wedi dioddef rhywbeth ofnadwy? Gall pethau ofnadwy fod yn fawr neu'n fach a dyma'ch cyfle chi i ysgafnhau peth ar y baich.

 

Mae Cwmni Theatr Invisible Ink wrthi'n datblygu cynhyrchiad theatr newydd o'r enw The Terrible Things I've Done ac mae angen eich help chi arnynt. Mae aelodau'r cwmni, Alan a Sita, yn casglu straeon a allai fod yn ysbrydoliaeth ar gyfer y sioe newydd. Er mwyn casglu'r rhain, bydd y cwmni'n sefydlu cyffesgelloedd preifat mewn gwahanol leoliadau ledled Caerdydd rhwng 6 a 9 Gorffennaf 2015, ac fe'ch gwahoddir i ymuno â nhw i rannu eich cyfrinachau. Neu ebostiwch terrible@invisibleinktheatre.co.uk a byddwch yn derbyn y cwestiynau i fedru cymryd rhan yn y modd yna. Ni chaiff unrhyw enwau eu nodi ac ni fydd yna farnu neu feio o gwbl. Ac mae cyffesu'n gwneud lles i'r enaid!

 

Gall cyffeswyr gael hyd i ni yn y mannau canlynol:

 

Dydd Llun 6 Gorffennaf NoFit State Circus 2pm – 8pm

Cyfeiriad: Stryd Ioan, Canol Dinas Caerdydd, CF10 5PE

Gwe-fan: http://www.nofitstate.org

 

Dydd Mercher 8 Gorffennaf Siop Goffi Little Man 10am – 3pm

Cyfeiriad: Tŷ Ifor, Heol y Bont, Caerdydd, CF10 2EE

Gwe-fan: http://www.littlemancoffee.co.uk

The Other Room ym Mar Porters 4pm – 8pm

Cyfeiriad: Llys Harlech, Teras Bute, Caerdydd CF10 2FE

Gwe-fan: http://www.otherroomtheatre.com/cy/

 

Dydd Iau 9 Gorffennaf Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan 11 am – 4pm

Cyfeiriad: Caerdydd, CF5 6XB

Gwe-fan: http://www.amgueddfacymru.ac.uk/sainffagan/

 

* Mae'r Gyffesgell yn ystafell breifat. Os defnyddiwn eich stori, caiff hi ei haltro fel na fydd yn adnabyddus i unrhyw un ond chi eich hun. Rydym yn gwarantu y bydd pob cyfraniad yn gwbl gyfrinachol. 

 

Mae Invisible Ink yn gwmni theatr gyfoes ac yn gydweithrediad rhwng Alan Harris (awdur) a Sita Calvert - Ennals (cyfarwyddwr)

www.invisibleinktheatre.co.uk 

   

Dilynwch ni ar Twitter @invisbleink15

Views: 435

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service