Usher Call Out - A Proper Ordinary Miracle (NTW TEAM)

We are looking for Ushers!

National Theatre Wales TEAM's walking theatre show 'A Proper Ordinary Miracle' is taking place this November around the centre of Wrexham. 

Usher duties 

The ushers are responsible for the audience on their journey throughout A Proper Ordinary Miracle. Duties include but are not limited to: 

  • Assisting with the set up front of house areas i.e. box office at 1 High Street, NTW banners. 
  • Greeting audience on arrival and checking tickets. 
  • Monitoring audiences during the show – this will mean travelling with a specific audience group to 6 locations in Wrexham town centre and ensuring that the full audience members make it to each location safely and efficiently. 

There will be 4 ushers per performance. 

Dates

We have started rehearsals and would invite Ushers to attend a dress rehearsal of the show during the w/c 8th of November. Performance dates are...

15th Nov - Dress / Preview (19:00)
16th Nov - Show 1 (15:00)
17th Nov - Show 2 (19:00)  
18th Nov - Show 3 (19:00)  
19th Nov - Show 4 (11:00), 5 (15:00), 6 (19:00)
20th Nov - Show 7 (15:00), 8 (19:00)

Pay: £15 an hour (3.5 hours per show)

To get involved, please contact glesnipricejones@nationaltheatrewales.org

--

Rydym yn chwilio am Dywyswyr!

Mae sioe theatr gerdded National Theatre Wales TEAM 'A Proper Ordinary Miracle' yn cael chynnal ym mis Tachwedd yng nhganol Wrecsam.

Dyletswyddau Tywysydd

Mae’r Tywyswyr yn gyfrifol am y gynulleidfa ar eu taith yn ystod A Proper Ordinary Miracle. Mae dyletswyddau yn cynnwys ond ddim yn gyfyngedig i:

  • Helpu paratoi ardaloedd Blaen Tŷ (banneri NTW yn swyddfa docynnau yn rhif 1 Stryd Fawr)
  • Cyfarch y gynulleidfa wrth i nhw gyrraedd a gwirio tocynnau
  • Monitro cynulleidfaoedd ystod y sioe – bydd hyn yn golygu teithio gyda grŵp o gynulleidfa penodol i 6 lleoliad yng nghanol tref Wrecsam, a sicrhau bod y grwp i gyd yn cyrraedd pob lleoliad yn ddiogel ac ar amser.

Bydd 4 Tywysydd yn gweithio yn ystod pob perfformiad.

Dyddiadau

Rydym wedi dechrau ymarferion a hoffem wahodd tywyswyr i ymarfer gwisg yn ystod wythnos yr 8fed o Tachwedd.

Dyddiau’r perfformiadau yw….

15 o Tach - Ymarfer gwisg / Rhagolwg (19:00)

16 o Tach - Sioe 1 (15:00)

17 o Tach - Sioe 2 (19:00) 

18 o Tach - Sioe 3 (19:00) 

19 o Tach - Sioe 4 (11:00), 5 (15:00), 6 (19:00)

20 o Tach - Sioe 7 (15:00), 8 (19:00)

Tâl: £15 yr awr (3.5 awr y sioe)

I gymryd rhan, cysylltwch â glesnipricejones@nationaltheatrewales.org


Views: 274

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service