Operasonic is recruiting! Thanks to Comic Relief funding we’re seeking a Developing Leader, working alongside Beth to bring exciting music projects to the people of Newport! We’re looking to support an emerging arts leader in their own development journey. 

Ni'n recriwtio! Diolch i gyllid Comic Relief ni'n chwilio am Arweinydd dan Ddatblygiad, i weithio ochr yn ochr â Beth i ddod â phrosiectau cerddoriaeth cyffrous i bobl Casnewydd! Ni'n awyddus i gefnogi arweinydd celfyddydau newydd ar eu taith ddatblygu eu hunain. 

 

LINKS https://www.dropbox.com/scl/fo/gowbjjuciblo2ixpj10jy/h?dl=0&rlk...

We’re looking for someone who sees themselves as a future leader but may not have had the experience to be one right now. The Developing Leader will work 3 days per week, spending some of this on project work and some on self-development.

Ni’n chwilio am rywun sy’n gweld ei hun fel arweinydd yn y dyfodol ond efallai heb gael y profiad i fod yn un ar hyn o bryd. Bydd yr Arweinydd dan Ddatblygiad yn gweithio 3 diwrnod yr wythnos gan dreulio peth o hyn ar waith prosiectau a rywfaint ar hunan-ddatblygiad.

The salary for this role is £26,000 pro rata for the 12 months of the contract, meaning the pre-tax earnings will be around £1300 a month. The role is based in Newport but we can be flexible about where you work.

Y cyflog ar gyfer y swydd yma yw £26,000 pro rata am 12 mis o gytundeb, sy’n golygu £1300 y mis cyn treth. Mae’r swydd wedi’i lleoli yng Nghasnewydd ond gallwn fod yn hyblyg parthed ble rydych chi’n gweithio.

 

Views: 187

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service