Event Details

Bordergame

Time: November 5, 2014 at 6pm to November 21, 2014 at 8pm
Location: Covert Locations Between Bristol and Newport and Online
Website or Map: http://www.nationaltheatrewal…
Phone: 02920 646463
Event Type: theatre
Organized By: Rhian Richards
Latest Activity: Nov 17, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

National Theatre Wales & The Space
5 - 21 November/Tachwedd
Covert Locations Between Bristol and Newport and Online
Lleoliadau cudd rhwng Bryste a Chasnewydd ac Ar-lein

BORDERGAME

Conceived by / Dyfeisiwyd gan John Norton & Matthew Wright
Directed by / 
Cyfarwyddwyd gan John Norton
Digital design by / Dylunio digidol gan Matthew Wright

The Autonomous Republic of Cymru is an independent state operating a points-based migration system. Its borders have come under increasing pressure, recently - its health and education systems are still free, and there is plenty of work for skilled workers. A recent outbreak of TB in the Royal United Kingdom of New Britain and Northern Ireland (or NewK) has forced the issue to breaking point. 

Life is no longer safe in the NewK, and Bristol has become the epicentre for illegal migration and a gateway to security and prosperity in the Autonomous Republic of Cymru.

Bordergame offers its players a safe haven from the perils of their old lives. All they have to do is make it from Bristol to Newport, without arousing the suspicions of the Border Agency of the Autonomous Republic of Cymru (BAARC) and its online, volunteer army of Active Citizens. 


Are you game?


Tickets £16 / £14.50 (conc) | Tocynnau: £16 / £14.50 (gostyngiadau)


Mae Gweriniaeth Annibynnol Cymru yn wladwriaeth annibynnol sy’n gweithredu ar system ymfudo seiliedig ar bwyntiau. Mae ei ffiniau wedi bod o dan bwysau cynyddol yn ddiweddar - mae ei systemau iechyd ac addysg yn parhau i fod am ddim, ac mae digon o waith i weithwyr medrus. Mae achosion diweddar o TB yn Nheyrnas Unedig Frenhinol Prydain a Gogledd Iwerddon Newydd (neu NewK) wedi golygu bod y sefyllfa’n argyfyngus.

Nid yw bywyd yn ddiogel bellach yn NewK, a Bryste yw’r canolbwynt ymfudo anghyfreithlon a’r porth i ddiogelwch a ffyniant yng Ngweriniaeth Annibynnol Cymru

Mae Bordergame yn cynnig hafan ddiogel i’w chwaraewyr, yn bell o beryglon eu hen fywydau. Y cwbl mae’n rhaid iddyn nhw ei wneud yw teithio o Fryste i Gasnewydd, heb danio amheuon Asiantaeth Ffiniau Gweriniaeth Annibynnol Cymru (BAARC) a’i byddin o wirfoddolwyr ar-lein, y Dinasyddion Gweithgar.

Ydych chi’n gêm?

#ntwBordergame

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Bordergame to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Rhian Richards on November 4, 2014 at 23:41

Great video on Bordergame from BBC Wales News here: http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-east-wales-29909102

#ntwBordergame

Comment by Rhian Richards on October 30, 2014 at 1:58

Head over to our Facebook page for a few rehearsal shots as we come to the end of week two on location...

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152356152171898.1073741...

Be one of the first to see BORDERGAME with the first preview on Wednesday 5 November. For more info and booking: http://nationaltheatrewales.org/bordergame

#ntwBordergame

Comment by Rhian Richards on October 6, 2014 at 5:18

This is an NTW production which is co-commissioned by The Space.

Comment by carmen medway-stephens on October 6, 2014 at 5:14

Is this an NTW production or an independent?

Comment by Michaela Nutt on October 5, 2014 at 20:38

I'm very glad I'll get to participate in this!

Everyone here at Regional Arts Victoria (RAV) in Australia is very jealous. I'm using Bordergame to explain to people why I'm deserting RAV - it helps them understand!

Attending (26)

Might attend (3)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service