Featured Blog Posts (7)

Cyfle NTW - Cydlynydd Datblygu cynulleidfaoedd a mewnwelediad / NTW Opportunity - Audience Development and Insight Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cydlynydd Datblygu cynulleidfaoedd a mewnwelediadGan weithio’n agos gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, bydd y Cyd-lynydd Datblygu Cynulleidfaoedd a Mewnwelediad yn gyfrifol am reoli pob agwedd o waith ymchwil cynulleidfa a mewnwelediad y cwmni. Trwy gyd-weithio strategol a thactegol gyda’r Cyd-lynydd Cyfathrebu, byddant yn…

Continue

Added by Hannah John on June 10, 2019 at 9:44 — No Comments

Cyfle NTW - Cynhyrchydd Cynhorthwyol / NTW Opportunity - Assistant Proucer

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cynhyrchydd CynhorthwyolMae'r Cynhyrchydd Cynorthwyol yn gyfrifol am gefnogi gwaith y Cynhyrchwyr, gan ganolbwyntio'n benodol ar gontractio a chymorth gweinyddolCyflog: £27,061 per annum

Tymor penodol o flwyddyn

 

Rydym yn gyflogwr cyfle…

Continue

Added by Hannah John on June 10, 2019 at 9:46 — No Comments

Gweithdai am ddim gyda Be Aware Productions Offering Free Workshops

Mae Be Aware Productions yn cynnig gweithdai a sesiynau cwestiwn ac ateb ar nifer o bynciau llosg rhwng y 10fed a 15fed o Fehefin.

Oes gynnoch chi neu grŵp da chi’n rhan ohono ddiddordeb mewn gweithdy yn rhad ac am ddim ar un o’r pynciau canlynol?

Iaith - yn bennaf defnyddio aml ieithoedd mewn drama

Rhyddid i…

Continue

Added by Glesni Price-Jones on May 24, 2019 at 8:39 — No Comments

Cyfle CCIC / NYAW Opportunity

 

Ymunwch â Thȋm Celfyddydau Cenedlaethol Ieunctid Cymru!Fel rhan o’n datblygiad parhaus, rydym yn awr yn chwilio am Swyddog Gweithredol Marchnata Llawrydd i weithio gyda ni ar sail cyfnod penodol i wella ein dull marchnata, gyda ffocws penodol ar ein perfformiadau cyhoeddus yn ystod Gorffennaf ac Awst, ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a…

Continue

Added by National Youth Arts Wales on May 22, 2019 at 16:13 — No Comments

Cyfle NTW - Cydlynydd Cynhyrchu / NTW Opportunity - Production Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.Cydlynydd CynhyrchuMae'r Cydlynydd Cynhyrchu yn gyfrifol am weinyddu holl waith cynhyrchu National Theatre Wales yn effeithiol. Cyflog: £27,061 per annum

Amser llawnDyddiad Cau – 9 Mehefin, 5pm

Cyfweliadau – 19 Mehefin,…

Continue

Added by Hannah John on May 20, 2019 at 9:12 — No Comments

ANNOUNCEMENT: Emerging Directors 2019

We've announced our call for applications to be one of our Emerging Directors for 2019.

You can find out more about the opportunity on the website here:

https://www.nationaltheatrewales.org/opportunities/emerging-directors-2019/

DEADLINE: 28…

Continue

Added by Simon Coates on May 15, 2019 at 14:44 — No Comments

What is our dream for theatre in Wales over the next ten years?

Hi everyone, 

Here’s a list of the 70 conversations that were called on Sunday. Several merged, lots evolved into something different and some never happened because people were pulled in other directions. 

If you’ve got notes in your bag, on your phone or in your head, you can still email them to us, until the end of the week,…

Continue

Added by Mawgaine Tarrant-Cornish on March 5, 2019 at 18:00 — No Comments

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service