Play On: Open call for scripts by playwrights in Wales // Am Ddrama: Galwad agored am sgriptiau gan ddramodwyr yng nghymru

Let’s Play On. Playwrights, the time has come for you to start sending in your work to our readers. The submission window is now open, and we are accepting scripts until 31 March.
 
Play On is open to anyone 18+ from Wales or based in Wales. We can accept any script that has not previously been presented or produced by any of the three partners.
 
For more info on how to submit your work, check our website
 
//
 
Awe ag Am Ddrama. Ddramodwyr, mae’r amser wedi dod i chi anfon eich gwaith at ddarllenwyr! Ry’n ni nawr yn derbyn sgriptiau a dramâu tan 31 Mawrth.
 
Mae Am Ddrama ar agor i Gymry neu unrhywun sydd wedi’i lleoli yng Nghymru, ac sydd dros 18 oed.
 
Gallwn dderbyn unrhyw sgriptiau sydd heb gael eu cynhyrchu na’u cyflwyno’n flaenorol i un o’r tri phartner.
 
Am fwy o wybodaeth ar sut i gyflwyno’ch gwaith, cliciwch ar y ddolen isod

Views: 178

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service