Creative Practitioner Call-Out, Pembrokeshire! Galwad am Ymarferydd Creadigol, Sir Benfro!

Puncheston Community Primary School and Ysgol Llanychllwydog are looking to work with two enthusiastic, imaginative and innovative Creative Practitioners to work on their joint project to bring local myths and legends alive through short films. We hope to inspire creative writing and digital storytelling to raise literacy standards in both classes. Additionally, we aim to further develop an understanding of the creative habits of mind in staff and pupils across both schools. 

We are hoping to find an inspirational storyteller with experience of delivering creative writing workshops and working within the digital realm, as well as a fantastic film-maker with experience of developing engaging narrative films. 

The project will take place during the Spring Term of 2020 and will begin in February.  It will run for approximately 12 weeks.  The precise timeframe and number of sessions will be negotiated with the successful candidates. 

We are hoping to interview artists who have specialised in short films with younger children to help us create inspirational films based on the creative habits of mind, as well as writers and performers who are experienced in creative writing and digital storytelling.

The total budget for the project is £2500 for practitioner delivery and planning fees (at a rate of £250 per full day) and reasonable travel and subsistence expenses.  This budget will also include project-relevant materials. 

Deadlines for expression of interest: 24th January.

Interviews will be held on 28th January at Puncheston School.

The successful creative practitioners must have completed the Arts Council’s Creative Practitioner training. 

For further details about this opportunity and to submit your expressions of interest along with your CV, please email both our Creative Agent: naomichiffi@nationaltheatrewales.org and School Co-ordinator: EvansS968@hwbcymru.net

Mae Ysgol Gynradd Casmael ac Ysgol Gynradd Llanychllwydog yn edrych am ddau Ymarferydd Creadigol brwdfrydig ac arloesol i gydweithio ar brosiect i ddod â chwedlau lleol yn fyw trwy ffilm. Rydym yn gobeithio datblygu prosiect bydd yn ysbrydoli gwaith ysgrifenedig creadigol a gwaith llafar trwy adrodd straeon mewn ffordd gyffrous. Y nôd yw codi safonau llythrennedd ar draws y ddwy Ysgol. Yn ogystal â hyn, byddwn yn ceisio datblygu ein meddylfryd o dwf yn y ddwy Ysgol.

Rydym yn gobeithio darganfod storïwr ysbrydoledig gyda phrofiad o gynnal gweithgareddau sydd yn creu cyfle i ffocysu ar ysgrifennu creadigol ac yn gyffyrddus gyda gwaith digidol. Hoffwn i’r ail ymgeisydd arbenigo mewn creu ffilm, gyda phrofiad o greu ffilmiau gyda naratif.

Bydd y prosiect yn rhedeg yn ystod Tymor y Gwanwyn, 2020, gan ddechrau ym mis Chwefror. Rydym yn gobeithio gorffen y prosiect tu fewn 12 wythnos. Byddwn yn trafod amserlen y sesiynau gyda’r ymgeiswyr llwyddiannus.

Rydym yn gobeithio cyfweld ag artistiaid sydd yn arfer a gweithio gyda phlant ifanc er mwyn creu ffilmiau byr trwy broses cyffrous a chreadigol. Rydym yn gobeithio bydd cyfleoedd i’r plant arwain trywydd y cynllunio a theimlo balchder dros eu gwaith.

Mae cyllideb y prosiect yn gosod tua £2500 i bob Ymarferydd Creadigol gan ystyried gweithdai cynllunio, creu a chyflwyno (£250 am ddiwrnod llawn). Byddwn hefyd yn ystyried costau teithiau yn synhwyrol. Bydd cyllideb y prosiect yn talu am ddefnyddiau priodol ar gyfer y prosiect.

Dyddiad cau: 24 Ionawr

Cyfweliadau: 28 Ionawr yn Ysgol Casmael

Rhaid bod yr Ymarferydd Creadigol wedi cyflawni hyfforddiant y Cyngor Celfyddydau.

Am fwy o wybodaeth am y cyfle yma, neu i gyflwyno eich diddordeb ynghyd â’ch CV, cysylltwch â:

Asiant Creadigol: naomichiffi@nationaltheatrewales.org

Cydlynydd Ysgol: EvansS968@hwbcymru.net

Views: 435

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service