Naomi Chiffi's Blog (64)

Job Opportunities with NTW TEAM! Cyfleoedd swyddi gyda TEAM NTW!

Exciting news! We are looking for two brilliant people to work with us in Pembrokeshire and Wrexham over 2019! Check out the TEAM Associate roles on the NTW website for more information.
 
Newyddion cyffrous! Rydym yn chwilio am ddau bobl wych i gweithio gyda ni yn Sir Benfro a Wrecsam dros 2019!…
Continue

Added by Naomi Chiffi on December 18, 2018 at 10:40 — No Comments

NTW TEAM - Cyfle â Thâl i Berfformwyr yn Wrecsam!

 Mae NTW TEAM yn nodi diwedd y flwyddyn gyntaf o'n rhaglen pedair blynedd drwy gynnal Partïon Perfformio TEAM yn Sir Benfro a Wrecsam, gyda'r parti yn Wrecsam yn digwydd ym mis Rhagfyr. 

Beth yw Parti Perfformio? Mae'n gymysgedd o berfformio, sgwrs a pharti!

Y diben? I gael gwell syniad o’r hyn sy’n bwysig i bobl Wrecsam, i roi gwybod ychydig yn rhagor i chi am NTW a TEAM ac i ni ddarganfod yr hyn yr hoffech chi gael gan eich Theatr Genedlaethol wrth i ni barhau ar ein taith i…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 8, 2018 at 11:20 — No Comments

NTW TEAM - Paid Opportunity for Performers in Wrexham!

NTW TEAM is marking the end of the first year of our four-year programme by holding TEAM Performance Parties in Pembrokeshire and Wrexham, with the Wrexham party taking place this December.

What is a Performance Party? It is a mix between a performance, a conversation and a party!

The purpose? To get a better idea of what is important to the people of Wrexham, to let you know a bit more about NTW and TEAM and for us find out what you would like from your…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 8, 2018 at 11:00 — No Comments

Dylunydd ar gyfer Parti Perfformio TEAM NTW, Wrecsam

Mae NTW TEAM yn nodi diwedd y flwyddyn gyntaf o'n rhaglen pedair blynedd drwy gynnal Partïon Perfformio TEAM yn Sir Benfro a Wrecsam, gyda'r parti yn Wrecsam yn digwydd ym mis Rhagfyr. 

Beth yw Parti Perfformio? Mae'n gymysgedd o berfformio, sgwrs a pharti!

Y diben? I gael gwell syniad o’r hyn sy’n bwysig i bobl Wrecsam, i roi gwybod ychydig yn rhagor i chi am NTW a TEAM ac i ni ddarganfod yr hyn yr hoffech chi gael gan eich Theatr Genedlaethol wrth i ni barhau ar ein taith i…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 5, 2018 at 10:41 — No Comments

Designer for NTW TEAM Performance Party, Wrexham!

NTW TEAM is marking the end of the first year of our four-year programme by holding TEAM Performance Parties in Pembrokeshire and Wrexham, with the Wrexham party taking place this December. 

What is a Performance Party? It is a mix between a performance, a conversation and a party!

The purpose? To get a better idea of what is important to the people of Wrexham, to let you know a bit more about NTW and TEAM and for us find out what you would like from…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 5, 2018 at 10:28 — No Comments

Angen Rheolwr Llwyfan ar gyfer Parti Perfformio NTW TEAM, Wrecsam!

Mae TEAM NTW yn nodi diwedd y flwyddyn gyntaf o'n rhaglen pedair mlynedd drwy gynnal Partïon Perfformio TEAM yn Sir Benfro a Wrecsam, gyda'r parti Wrecsam yn digwydd ym mis Rhagfyr. 

Beth yw Parti Perfformio? Mae'n gymysgedd o berfformio, sgwrs a pharti!

Y diben? I gael gwell syniad o’r hyn sy’n bwysig i bobl Wrecsam, i roi gwybod ychydig yn rhagor i chi am NTW a TEAM ac i ni ddarganfod yr hyn yr hoffech chi gael gan eich Theatr Genedlaethol wrth i ni barhau ar ein…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 5, 2018 at 10:26 — No Comments

Stage Manager Required for NTW TEAM Performance Party, Wrexham.

NTW TEAM is marking the end of the first year of our four-year programme by holding TEAM Performance Parties in Pembrokeshire and Wrexham, with the Wrexham party taking place December. 

What is a Performance Party? It is a mix between a performance, a conversation and a party!

The purpose? To get a better idea of what is important to the people of Wrexham, to let you know a bit more about NTW and TEAM and for us find out what you would like from your National…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 5, 2018 at 10:20 — No Comments

NTW TEAM - Cyfle â thâl i berfformwyr yn Sir Benfro!

Mae NTW TEAM yn nodi diwedd y flwyddyn gyntaf o'n rhaglen pedair blynedd drwy gynnal Partïon Perfformio TEAM yn Sir Benfro a Wrecsam, gyda'r cyntaf yn digwydd yn Hwlffordd ym mis Tachwedd. 

Beth yw Parti Perfformio? Mae'n gymysgedd o berfformio, sgwrs a pharti!

Y diben? I gael gwell syniad o’r hyn sy’n bwysig i bobl Sir Benfro, i roi gwybod ychydig yn rhagor i chi am NTW a TEAM ac i ni ddarganfod yr hyn yr hoffech chi gael gan eich Theatr Genedlaethol wrth i ni barhau ar ein…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 2, 2018 at 12:26 — No Comments

Angen Rheolwr Llwyfan ar gyfer Parti Perfformio NTW TEAM, Sir Benfro

Mae NTW TEAM yn nodi diwedd y flwyddyn gyntaf o'n rhaglen pedair blynedd drwy gynnal Partïon Perfformio TEAM yn Sir Benfro a Wrecsam, gyda'r cyntaf yn digwydd yn Hwlffordd ym mis Tachwedd. 

Beth yw Parti Perfformio? Mae'n gymysgedd o berfformio, sgwrs a pharti!

Y diben? I gael gwell syniad o’r hyn sy’n bwysig i bobl Sir Benfro, i roi gwybod ychydig yn rhagor i chi am NTW a TEAM ac i ni ddarganfod yr hyn yr hoffech chi gael gan eich Theatr Genedlaethol wrth i ni barhau ar ein…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 2, 2018 at 12:24 — No Comments

Angen Cyfarwyddwr Cynorthwyol Parti Perfformio NTW TEAM, Sir Benfro

Mae NTW TEAM yn nodi diwedd y flwyddyn gyntaf o'n rhaglen pedair blynedd drwy gynnal Partïon Perfformio TEAM yn Sir Benfro a Wrecsam, gyda'r cyntaf yn digwydd yn Hwlffordd ym mis Tachwedd. 

Beth yw Parti Perfformio? Mae'n gymysgedd o berfformio, sgwrs a pharti!

Y diben? I gael gwell syniad o beth sy'n bwysig i bobl Sir Benfro, i roi gwybod ychydig yn rhagor i chi am am NTW a TEAM ac i ni ddarganfod yr hyn yr hoffech chi gael gan eich Theatr Genedlaethol…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 2, 2018 at 12:19 — No Comments

Dylunydd ar gyfer Parti Perfformio TEAM NTW, Sir Benfro

Mae NTW TEAM yn nodi diwedd y flwyddyn gyntaf o'n rhaglen pedair blynedd drwy gynnal Partïon Perfformio TEAM yn Sir Benfro a Wrecsam, gyda'r cyntaf yn digwydd yn Hwlffordd ym mis Tachwedd. 

Beth yw Parti Perfformio? Mae'n gymysgedd o berfformio, sgwrs a pharti!

Y diben? I gael gwell syniad o’r hyn sy’n bwysig i bobl Sir Benfro, i roi gwybod ychydig yn rhagor i chi am NTW a TEAM ac i ni ddarganfod yr hyn yr hoffech chi gael gan eich Theatr Genedlaethol wrth i ni barhau ar ein…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 2, 2018 at 12:00 — No Comments

NTW TEAM - Paid Opportunity for Performers in Pembrokeshire!

NTW TEAM is marking the end of the first year of our four-year programme by holding TEAM Performance Parties in Pembrokeshire and Wrexham, with the first taking place in Haverfordwest this November. 

What is a Performance Party? It is a mix between a performance, a conversation and a party!

The purpose? To get a better idea of what is important to the people of Pembrokeshire, to let you know a bit more about NTW and TEAM and for us find out what you…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 2, 2018 at 11:37 — No Comments

Designer Required for NTW TEAM Performance Party, Pembrokeshire!

 NTW TEAM is marking the end of the first year of our four-year programme by holding TEAM Performance Parties in Pembrokeshire and Wrexham, with the first taking place in Haverfordwest this November. 

What is a Performance Party? It is a mix between a performance, a conversation and a party!

The purpose? To get a better idea of what is important to the people of Pembrokeshire, to let you know a bit more about NTW and TEAM and for us find out what you…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 2, 2018 at 11:34 — No Comments

Stage Manager Required for NTW TEAM Performance Party, Pembrokeshire

NTW TEAM is marking the end of the first year of our four-year programme by holding TEAM Performance Parties in Pembrokeshire and Wrexham, with the first taking place in Haverfordwest this November. 

What is a Performance Party? It is a mix between a performance, a conversation and a party!

The purpose? To get a better idea of what is important to the people of Pembrokeshire, to let you know a bit more about NTW and TEAM and for us find out what you would like…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 2, 2018 at 11:30 — No Comments

Assistant Director Required for NTW TEAM Performance Party, Pembrokeshire!

NTW TEAM is marking the end of the first year of our four-year programme by holding TEAM Performance Parties in Pembrokeshire and Wrexham, with the first taking place in Haverfordwest this November. 

What is a Performance Party? It is a mix between a performance, a conversation and a party!

The purpose? To get a better idea of what is important to the people of Pembrokeshire, to let you know a bit more about NTW and TEAM and for us find out what you would like…

Continue

Added by Naomi Chiffi on October 2, 2018 at 11:28 — No Comments

Training Opportunity with Amnesty International

Check out this brilliant training opportunity from our friends at Amnesty International.

This is a fantastic CPD course for anyone with a passion for teaching the next generation about human rights.

Become an Amnesty Teacher or Advisor

Do you know a teacher with a passion for human rights? Let them know about Amnesty International’s Continuing Professional Development programme to become a certified Amnesty Teacher. Over 3 training days,…

Continue

Added by Naomi Chiffi on September 18, 2018 at 8:42 — No Comments

Cyfle Gwych ar gyfer Lleoliad gyda NTW TEAM - Tide Whisperer, Dinbych-y-Pysgod!

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle ar gyfer lleoliad cynhyrchiad ar 'Tide Whisperer', sef cynhyrchiad wedi'i leoli yn Ninbych-y-pysgod, wedi'i gyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Artistig NTW, Kully Thiarai.

 

Mae hwn yn lleoliad wythnos o hyd, gyda chyfle ar gael yn un o'r adrannau canlynol:

  • Rheoli Llwyfan - mae'r rôl hon yn gofalu am y propiau, yr actorion a'r defnydd o'r llwyfan. Mae’n darparu cymorth ymarferol i'r cyfarwyddwr.
  • Adran Dechnegol - mae'r adran hon yn…
Continue

Added by Naomi Chiffi on July 2, 2018 at 15:00 — No Comments

TEAM Production Placement Opportunity for Tide Whisperer in Tenby!

NTW TEAM is offering a production placement opportunity on ‘Tide Whisperer’, a located production in Tenby, directed by NTW’s Artistic Director, Kully Thiarai.

This is a one-week placement, with an opportunity available in one of the following departments:

  • Stage Management - this role looks after the props, the actors and the use of the stage. They provide practical support to the director.
  • Technical Department - this department looks after the Lighting, Sound…
Continue

Added by Naomi Chiffi on July 2, 2018 at 14:58 — No Comments

TEAM Creative Collaborations: Album Launch Party!

Wow!  What a talented bunch the young people of Pembroke Dock Learning Centre are.  It was a packed house for our TEAM/PLC Creative Collaboration Album Launch last Wednesday at the school - and the audience loved it. 

Ignite by Fire in the Youth has arrived! 

The learners led on everything, from guest list to album cover, from decor to food, from creating a graffiti wall to liaising with local businesses for support - not to mention the fact that the finished album of 14 tracks…

Continue

Added by Naomi Chiffi on June 20, 2018 at 13:59 — No Comments

TEAM Social - Opportunity for TEAM members: Be the first to see English our co-production with Quarantine!

We are delighted to be able to offer TEAM members free tickets to the preview of 'English' National Theatre Wales' co-production with Quarantine, performed at Dance House, Wales Millennium Centre, Cardiff as part of Wales Millennium Centre's Festival of Voice 2018…
Continue

Added by Naomi Chiffi on May 9, 2018 at 16:39 — No Comments

@NTWtweets on Twitter

Un naid enfawr i ddynoliaeth... Rydyn ni'n brysur yn gweithio ar gyfer ein cynhyrchiad newydd gyda @NTWtweets. One giant leap for mankind... We're hard at work for our new production with National Theatre Wales. #MissionControl Tachwedd | Novemberpic.twitter.com/8EazLeVXbq

Un naid enfawr i ddynoliaeth... Rydyn ni'n brysur yn gweithio ar gyfer ein cynhyrchiad newydd gyda . One giant leap for mankind... We're hard at work for our new production with National Theatre Wales. 🌑 🚀 Tachwedd | November

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service