Creative Practitioner Call-Out, Pembrokeshire! Galwad am Ymarferydd Creadigol, Sir Benfro!

                                                                               

Broad Haven School, Pembrokeshire is looking to work with an enthusiastic, imaginative and innovative Creative Practitioner for a project to design and create an engaging space within our school, dedicated to the Creative Habits of Mind.  We hope to inspire creativity across the curriculum to raise the standards of a group of MAT pupils in order to help them reach their full potential.  The project will involve working with a class of Year 5 and 6 pupils. 

The room is a large, bare space; it is therefore a blank canvas open for fresh and exciting ideas.  We are hoping to find an inspirational designer with experience of creating and building sets, as well as someone who has a great understanding of the Creative Habits of Mind. 

The project will take place during the Spring Term of 2021 and will begin in late January.  It will run for approximately 12 weeks.  The precise timeframe and number of sessions will be negotiated with the successful candidate. 

We are hoping to interview artists who have specialised in set design and builds to help us create a physical inspirational space to develop creativity across the curriculum. 

The total budget for the project is £5,000 for practitioner delivery and planning fees (at a rate of £250 per full day) and reasonable travel and subsistence expenses.  This budget will also include project-relevant materials. 

Deadlines for expression of interest: 5pm, Wednesday 6th January.  Interviews will be held on Wednesday, 13th January via Zoom.

The successful creative practitioners must have completed Arts Council Wales' Creative Practitioner training. 

For further details about this opportunity and to submit your expressions of interest along with your CV, please email both our Creative Agent: naomichiffi@nationaltheatrewales.org and School Co-ordinator: MattsonD@hwbcymru.net

Mae Ysgol Gynradd Aberllydan, Sir Benfro, yn edrych i weithio gydag ymarferydd, brwdfrydig a chreadigol, dychmygus ac arloesol ar gyfer prosiect i ddylunio a chreu gofod atyniadol ac ymroddedig i Arferion Creadigol y Meddwl, yn yr ysgol. Rydyn ni’n gobeithio ysbrydoli creadigrwydd ar draws y cwricwlwm i godi safonau grŵp o ddisgyblion MAT er mwyn eu helpu i gyrraedd eu llawn potensial. Bydd y prosiect yn cynnwys gweithio gyda dosbarth o ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6.

Mae'r ystafell yn ofod mawr; felly mae'n gynfas wag sy'n agored ar gyfer syniadau unigryw a chyffrous. Rydyn ni'n gobeithio dod o hyd i ddylunydd ysbrydoledig sydd â phrofiad o greu ac adeiladu setiau, yn ogystal â rhywun sydd â dealltwriaeth wych o Arferion Creadigol y Meddwl.

Bydd y prosiect yn digwydd yn ystod Tymor y Gwanwyn 2021 a bydd y prosiect yn dechrau erbyn ddiwedd mis Ionawr. Bydd yn rhedeg am tua 12 wythnos. Bydd yr union amserlen a nifer y sesiynau yn cael eu trafod gyda'r ymgeisydd llwyddiannus.

Rydym yn gobeithio cyfweld artistiaid sydd wedi arbenigo mewn dylunio ac adeiladu setiau, i'n helpu i greu gofod ysbrydoledig, corfforol i ddatblygu creadigrwydd ar draws y cwricwlwm.

Views: 126

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service