Cyfe NTW - Cydlynydd Cyllid (Cyfnod Mamolaeth) / NTW Opportunity - Finance Coordinator (Maternity Cover)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Mae'r Cydlynydd Cyllid yn gyfrifol am ddarparu cymorth o ddydd i ddydd i'r swyddogaeth gyllid, cynorthwyo gyda holl feysydd cyllid y cwmni a gweithio ar draws holl feysydd y sefydliad. 

 

Cyflog: £26,530 pro rata

Tymor: Tymor penodol (9-12 mis (i'w gadarnhau)), contract amser llawn

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

 

Dyddiad cau: dydd Llun 7fed Ionawr, 1pm

Cyfweliadau: 16th Ionawr, Caerdydd

Dyddiad dechrau dymunol – dydd Llun 18 Chwefror

 

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan.

https://www.nationaltheatrewales.org/cy/ynglyn-a-ni/cyfleoedd/

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

 

Finance Coordinator (Maternity Cover)

 

The Finance Coordinator is responsible for providing day to day support to the finance function, assisting with all areas of the company’s finances and working across all areas of the organisation. 

 

Salary: £26,530 pro rata

Fixed term (9-12 months (tbc)), full-time contract

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

 

Deadline: Monday January 7th, 1pm

Interviews: Wednesday 16th January,  Cardiff

Desirable start date – Monday 18th February

 

 

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

https://www.nationaltheatrewales.org/about-us/opportunites/

 

Views: 75

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service