Cyfle Gwych ar gyfer Lleoliad gyda NTW TEAM - Tide Whisperer, Dinbych-y-Pysgod!

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle ar gyfer lleoliad cynhyrchiad ar 'Tide Whisperer', sef cynhyrchiad wedi'i leoli yn Ninbych-y-pysgod, wedi'i gyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Artistig NTW, Kully Thiarai.

 

Mae hwn yn lleoliad wythnos o hyd, gyda chyfle ar gael yn un o'r adrannau canlynol:

  • Rheoli Llwyfan - mae'r rôl hon yn gofalu am y propiau, yr actorion a'r defnydd o'r llwyfan. Mae’n darparu cymorth ymarferol i'r cyfarwyddwr.
  • Adran Dechnegol - mae'r adran hon yn gofalu am agweddau Goleuo, Sain a Digidol y cynhyrchiad
  • Rheoli’r Cynhyrchiad - mae'r rôl hon yn goruchwylio'r cynhyrchiad o'r dechrau i'r diwedd, gan gynnwys y gyllideb, adeiladu set, yr amserlen ac asesu risg y sioe.
  • Rheoli Blaen Tŷ - mae'r rôl hon yn gofalu am y gynulleidfa a'u profiad
  • Dylunio - mae'r adran hon yn creu elfennau gweledol y sioe, gan gynnwys set a golygfeydd
  • Gwisgoedd - mae'r adran hon yn creu a chynnal y gwisgoedd

 

Mae hyn yn agored i unrhyw aelod o TEAM 18+ oed sy’n angerddol dros y celfyddydau ond heb unrhyw brofiad proffesiynol hyd yn hyn.

 

Mae'r cyfle hwn ar gyfer unrhyw un sy'n byw yn Dinbych-y-Pysgod, neu rywun sy'n gallu ymrwymo i fod yn Dinych-y-Pysgod am y lleoliad o wythnos. Byddwn yn cynnig hyd at £10 y dydd ar gyfer teithio a chynhaliaeth, ar ôl derbyn derbynebau.

Dyddiadau: 6ed – 12fed Medi 2018. Mae angen i chi fod ar gael ar gyfer yr holl ddyddiadau ac amserau a restrir isod.

Dydd Iau 6ed 10am - 6pm

Dydd Gwener 7fed 10am - 6pm

Dydd Sadwrn 8fed 10am - 6pm

Dydd Llun 10fed 10am - 6pm

Dydd Mawrth 11eg 2pm - 9pm

Dydd Mercher 12fed – 2pm-9pm

Safle’r lleoliad yw canol y dref, Dinbych-y-Pysgod, Sir Benfro. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, anfonwch e-bost atom gyda'r wybodaeth ganlynol:

  • Paragraff byr amdanoch chi'ch hun,
  • Yr adran yr hoffech gael eich rhoi ynddi, a pham,
  • Paragraff yn rhoi gwybod inni beth rydych chi'n gobeithio ei gael o'r lleoliad hwn,
  • Paragraff ynghylch sut y byddai'r profiad yn helpu eich gyrfa yn y dyfodol.

 

Anfonwch yr e-bost hwn at team@nationaltheatrewales.org erbyn hanner dydd ar ddydd Llun 6 Awst 2018.

Byddwn yn dewis hyd at 10 o bobl i cwrdd â ni naill ai yn Dinbych-y-Pysgod neu trwy Skype ar ddydd Mercher 15 Awst, i sgwrsio â ni ymhellach. Os na chewch eich gwahodd y tro hwn, cadwch lygad ar dudalen TEAM NTW ac edrychwch am gyfleoedd ar gyfer lleoliadau yn y dyfodol yn ystod y misoedd nesaf.

 

 

 

 

 

Views: 118

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service