NTW Opportunity - Community Director / Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Cymunedol

We’re looking for a Community Director!

 

We are pleased to announce that we are currently looking to appoint a Community Director to work on our major 2020 production Balloon Girl.

 

What is a ‘Community Director’ at NTW?

We have worked with a number of Community Directors. They work closely with the Director(s) of our productions supporting them to realise the vision for the work and lead on the recruitment, management and rehearsal of community casts. It is a key component of the creative team and requires attendance during research, rehearsals, production week and performances.

 

Recruitment: Beginning immediately

Community Cast Rehearsal Dates: Weekly from April 2020

Core Cast Rehearsal Dates: Monday 6th July – Saturday 18th July 2020

Production week: w/c 22nd July 2020

Performances: Friday 24th July – Sunday 26th July 2020

 

Terms
NTW is offering a £4500 fee for this position plus reasonable travel and accommodation expenses, as agreed with the Producer where appropriate.

For more information and how to apply please visit our website

Closing date Wednesday 11th March, 12pm

 

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cymunedol!

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Cymunedol i weithio ar ein cynhyrchiad mawr yn 2020, Balloon Girl.

 

Beth yw 'Cyfarwyddwr Cymunedol' yn NTW?

Rydym wedi gweithio gyda nifer o Gyfarwyddwyr Cymunedol. Maent yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwr(wyr) ein cynyrchiadau i'w cefnogi i wireddu'r weledigaeth ar gyfer y gwaith ac yn arwain ar recriwtio, rheoli ac ymarfer y castiau cymunedol. Mae'n elfen allweddol o'r tîm creadigol ac mae angen bod yn bresennol yn ystod ymchwil, ymarferion, yr wythnos gynhyrchu a'r perfformiadau.

 

Recriwtio: Dechrau ar unwaith

Dyddiadau Ymarfer y Cast Cymunedol: Yn wythnosol o Ebrill 2020

Dyddiadau Ymarfer y Cast Craidd: Dydd Llun 6ed Gorffennaf – dydd Sadwrn 18fed Gorffennaf 2020

Wythnos y cynhyrchiad: w/d 22ain Gorffennaf 2020

Perfformiadau: Dydd Gwener 24ain Gorffennaf – dydd Sul 26ain Gorffennaf 2020

 

Telerau

Mae NTW yn cynnig ffi o £4500 am y swydd hon ynghyd â threuliau teithio a llety rhesymol, fel y cytunir gyda'r Cynhyrchydd lle bo'n briodol.

Am rhagor o wybodaeth, swydd ddisgrifiad a syt i geisio ewch i’n gwefan.

Dyddiad Cau – Dydd Mercher 11ain Mawrth, 12pm

Views: 103

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service