We’re looking for Video Programmer to join us full time from 23 May – 27 June. Using QLab software you’ll programme video content across multiple projectors and support the delivery of video elements during rehearsals.
Fee: £3000
Get in touch with Bethan at production@nationaltheatrewales.org if you’re interested.
//
Rydym yn chwilio am Rhaglennydd Fideo i ymuno â ni’n amser llawn rhwng 23 Mai – 27 Mehefin. Gan ddefnyddio meddalwedd QLab byddwch yn rhaglennu cynnwys fideo ar draws sawl taflunydd ac yn cefnogi cyflwyno elfennau fideo yn ystod ymarferion.
Cysylltwch â Bethan ar production@nationaltheatrewales.org os oes gennych ddiddordeb.

Views: 46

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service