You are invited to play your part in PROCESSIONS – one of the largest participatory artworks ever created. Produced by Artichoke and commissioned by 14-18 NOW, the UK’s arts programme for the First World War centenary, PROCESSIONS will commemorate 100 years since the first women in the UK won the vote.

On Sunday 10th June 2018, thousands of women and girls, those who identify as women and nonbinary individuals, will form four epic processions in the four political capitals of the UK – Belfast, Cardiff, Edinburgh and London. Given green, white or violet to wear, the colours of the suffrage movement whose initials stood for “Give Women Votes”, they will together create waves of colour as they celebrate the centenary of women’s suffrage.

In the months leading up to PROCESSIONS, artists, charities, networks, groups and individuals from across the UK are invited to come together to design and make banners, pennants and flags that express the lives, ideas and hopes of women in the 21st century - banners to carry with them on 10th June. SIGN UP HERE www.processions.co.uk/register

For more information contact Charlotte.lewis@processions.co.uk

Dyma eich gwahodd i chwarae rhan yn PROCESSIONS – un o’r gweithiau celf cyfranogol mwyaf a grëwyd erioed. Cynhyrchir PROCESSIONS gan Artichoke ac fe’i comisiynwyd gan 14-18 NOW, rhaglen gelfyddydol gwledydd Prydain ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd PROCESSIONS yn cofio can mlynedd ers i’r menywod cyntaf ym Mhrydain ennill y bleidlais.

Dydd Sul 10fed Mehefin 2018, bydd miloedd o fenywod a merched, y rhai sy’n arddel hunaniaeth menyw ac unigolion anneuaidd, yn creu pedair gorymdaith enfawr ym mhrifddinasoedd gwledydd Prydain – Caerdydd, Belffast, Caeredin a Llundain. Byddan nhw’n cael lliwiau gwyrdd, gwyn neu fioled i’w gwisgo, sef lliwiau’r mudiad pleidlais i ferched gan fod llythyren flaen y lliwiau yn Saesneg yn cynrychioli’r ymadrodd “Give Women Votes”. Gyda’i gilydd, bydd y gorymdeithiau yn creu tonnau o liwiau wrth iddynt ddathlu can mlynedd o’r bleidlais i ferched.

Yn y misoedd sy’n arwain at ddigwyddiad PROCESSIONS, bydd artistiaid, elusennau, rhwydweithiau, grwpiau ac unigolion o bob rhan o wledydd Prydain yn cael eu gwahodd i ddod ynghyd i ddylunio a chreu baneri, penynnau a fflagiau fydd yn mynegi bywydau, syniadau a gobeithion merched yn yr unfed ganrif ar hugain – baneri i’w cario gyda nhw ar 10 Mehefin.  YMUNWCH YMA www.processions.co.uk/register

Am rhagor o wybodaeth, anfon ebost i charlotte.lewis@processions.co.uk 

Views: 154

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service