Wales Millennium Centre – The Last Mermaid – Singer/Actors Paid Opportunity/Canolfan Mileniwm Cymru - The Last Mermaid - Cyfle cyflogedig i gantorion/actorion

Canolfan Mileniwm Cymru - The Last Mermaid - Cyfle cyflogedig i gantorion/actorion

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn chwilio am gantorion/actorion am ei chynhyrchiad sydd ar y gweill, The Last Mermaid, wedi’i greu ar y cyd rhwng Charlotte Church, Jonathan Powell a Sion Trefor, a’i gyfarwyddo gan Bruce Guthrie.

Rydyn ni’n edrych am gantorion talentog 18+ oed i ymuno â ni ar gyfer wythnos ymchwil a datblygu ar y 11 o Ebrill 2016, ymarferion o’r 23 o Fai 2016 a pherfformiadau o 4 Mehefin 2016 hyd at ac yn cynnwys perfformiad ar 12 Mehefin 2016. Bydd pob un o’r ymarferion yn digwydd yng Nghaerdydd, gyda pherfformiadau yn y Stiwdio Weston yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Bydd ffi o £450 yr wythnos gyda thâl gwyliau a phensiwn (os ydych yn aelod). Mae ein ffioedd yn dilyn gyda Chytundeb MSRL 2 Theatr y DU.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gan gantorion o genres amrywiol, yn bendant os oes gennych sgil arbennig fel bît bocsio. Mae meddu ar brofiad o berfformio a gallu dysgu’n gyflym yn hanfodol.

Os oes gennych chi ddiddordeb, e-bostiwch sarah.leigh@wmc.org.uk gyda llun, eich CV neu amlinelliad o’ch profiad perfformio erbyn canol dydd ar ddydd Gwener 25 Mawrth 2016. Byddwn yn gadael i chi wybod os byddwch yn derbyn clyweliad y diwrnod canlynol.

 

Bydd clyweliadau’n cael eu cynnal ar 29 Mawrth a 30 Mercher o fis Mawrth 2016. Os ydych chi’n cael eich galw am glyweliad, mae gofyn arnoch chi baratoi cân fer o’r sioe. Os rydyn ni eisiau eich galw yn ôl am adalwad, bydd hwn ar 31 Mawrth 2016.

 

Wales Millennium Centre – The Last Mermaid – Singer/Actors Paid Opportunity

Wales Millennium Centre is looking for Singers/Actors for their up and coming production The Last Mermaid, Co-created by Charlotte Church, Jonathan Powell and Sion Trefor, and directed by Bruce Guthrie.

We are looking for talented singers aged 18+ to join us for a research and development week, 11th of April 2016, for rehearsals from the 23rd of May 2016 and performances from the 4th of June 2016 until and including a performance on the 12th of June 2016. All rehearsals are to happen in Cardiff, with performances in the Weston Studio at the Wales Millennium Centre.

The fee will be £450 a week plus holiday pay and Equity pension (if you are a member). Our fees are in line with the UK Theatre/Equity Sub Rep Agreement MRSL 2.

We are excited to hear from singers from all different genres, especially if you have a specific skill such as beat boxing. Performance experience and being a quick learner is essential.

If you are interested please email sarah.leigh@wmc.org.uk with a headshot, your CV or an outline of your performance experience by noon on Friday the 25th of March 2016. We’ll let you know if you are called to audition the following day.

Auditions will be Tuesday the 29th of March and Wednesday the 30th of March 2016. If we call you to audition we’ll ask you to prepare a short song from the show. If we’d like to call you back for a recall, this will be the 31st of March 2016.

 

Views: 3379

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Ellen Morris on March 23, 2016 at 3:39

E mail sent.

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service