We're recruiting! Casting Co-ordinator - Roald Dahl's City of the Unexpected (deadline: 5pm, Friday 13th May)

Wales Millennium Centre and National Theatre Wales are seeking to appoint an experienced, highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

Roald Dahl's City of the Unexpected – Casting Co-ordinator

This is an administrative role supporting the Creative and Associate Directors, coordinating the community participants, issuing the rehearsal calls, keeping the database up to date and sorting the necessary permissions for the participants (for example – child theatre licenses)

Experience will be required as an effective administrator, possibly with a stage management background, with good computer skills.

Salary – pro rota’d – based on £23,500 per annum

Start date – 1st June – June and July based on part time – 20 hours a week

August and September – full time – based on 35 hours a week

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds

 

Please apply by submitting in writing a letter detailing your experience and qualities that meet the job specification. CV’s can be attached as supporting information

Please email to work@nationaltheatrewales.org by 5pm, Friday 13th May 2016

Click here: Job Description

 

Mae Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn profiadol, egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag ganlynol.

Roald Dahl's City of the Unexpected – Cydlynydd Castio

Mae hon yn rôl weinyddol yn cefnogi’r Cyfarwyddwyr Creadigol a Chysylltiol, gan gydlynu’r cyfranogwyr cymunedol, cyhoeddi’r galwadau am ymarferion,  diweddaru’r gronfa ddata a threfnu’r caniatâd angenrheidiol ar gyfer y cyfranogwyr (er enghraifft – trwyddedau theatr i blant)

Bydd angen profiad fel gweinyddydd effeithiol, o bosibl â chefndir rheoli llwyfan, a sgiliau cyfrifiadurol da.

Cyflog – ar sail pro rata – yn seiliedig ar £23,500 y flwyddyn

Dyddiad dechrau – 1 Mehefin – Mehefin a Gorffennaf, rhan amser – 20 awr yr wythnos

Awst a Medi – llawn amser – 35 awr yr wythnos

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir

 

Gwnewch gais drwy gyflwyno llythyr yn nodi eich profiad a’ch rhinweddau sy’n cwrdd â’r fanyleb swydd. Gellir cysylltu CVs fel gwybodaeth ategol

E-bostiwch i work@nationaltheatrewales.org erbyn 5pm, dydd Gwener 13 Mai 2016

Cliciwch Yma: Swydd Ddisgrifiad

Views: 658

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service