We're recruiting! Marketing and Communications Project Manager - City of the Unexpected (deadline: Tuesday 3rd May)

Wales Millennium Centre and National Theatre Wales are seeking to appoint an experienced, highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

City of the Unexpected – Marketing and Communications Project Manager

The role would involve managing the joint working marketing and communications teams at Wales Millennium Centre and National Theatre Wales – planning work loads and schedules to meet deadlines, liaising with the wider Creative team and the Producers, having City of the Unexpected as the priority within the wider mechanics of Wales Millennium Centre and National Theatre Wales.

Experience will be required in working as a Project Manager and having excellent communication skills. A working knowledge of marketing and communications, and experience of complex projects would be essential.

Salary – fee: £7200 based on 40 days

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds

Please apply by submitting in writing a letter detailing your experience and qualities that meet the job specification. CV’s can be attached as supporting information

Please email to work@nationaltheatrewales.org by 5pm, Tuesday 3rd May 2016

Click here: Job description

Mae Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn profiadol, egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn.

City of the Unexpected – Rheolwr Prosiect Marchnata a Chyfathrebu

Byddai’r rôl yn cynnwys rheoli’r timau marchnata a chyfathrebu sy’n gweithio ar y cyd yn Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales – yn cynllunio llwythi gwaith ac amserlenni i gwrdd â dyddiadau terfyn, cysylltu â’r tîm Creadigol ehangach a’r Cynhyrchwyr, a sicrhau mai City of the Unexpected yw’r flaenoriaeth o fewn gweithrediadau ehangach Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales.

Bydd angen profiad o weithio fel Rheolwr Prosiect a bydd angen sgiliau cyfathrebu ardderchog. Byddai gwybodaeth ymarferol o farchnata a chyfathrebu, a phrofiad o brosiectau cymhleth yn hanfodol.

Cyflog – ffi: £7200 am 40 diwrnod

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob cefndir 

Gwnewch gais drwy gyflwyno llythyr yn nodi eich profiad a’ch rhinweddau sy’n bodloni’r disgrifiad swydd. Gellir cysylltu CVs fel gwybodaeth gefnogi

E-bostiwch y llythyr i work@nationaltheatrewales.org erbyn 5pm, dydd Mawrth 3 Mai 2016

Clicwch yma: Swydd ddisgrifiad

Views: 853

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

TEAM is an amazing network of people who play a part in everything we do. FREE to join, for everyone 16+, a brilliant way to connect with people & discover opportunities to get involved in all kinds of projects & events. JOIN #ntwTEAM https://buff.ly/2OC6Rh0 pic.twitter.com/ObImZLE0Fn

TEAM is an amazing network of people who play a part in everything we do. FREE to join, for everyone 16+, a brilliant way to connect with people & discover opportunities to get involved in all kinds of projects & events. JOIN https://buff.ly/2OC6Rh0 

Mae TEAM yn rhwydwaith arbennig o bobl sy’n chwarae rhan ym mhob peth a wnawn. Ar gyfer pawb 16+, mae AM DDIM i ymuno, ac mae’n ffordd wych o gysylltu â phobl a darganfod cyfleoedd i gymryd rhan ym mhob math o brosiectau a digwyddiadau. YMUNWCH #ntwTEAM https://buff.ly/2OCfMih pic.twitter.com/cbuTpGzKwe

Mae TEAM yn rhwydwaith arbennig o bobl sy’n chwarae rhan ym mhob peth a wnawn. Ar gyfer pawb 16+, mae AM DDIM i ymuno, ac mae’n ffordd wych o gysylltu â phobl a darganfod cyfleoedd i gymryd rhan ym mhob math o brosiectau a digwyddiadau. YMUNWCH https://buff.ly/2OCfMih 

Saturday is our final day #talkingshop We invite u all to come back in June to see the rehearsed readings & hear what we found out & what we would like to do next. Date & location to follow. We have planted a seed & need yr help it to make it grow. C u tomorrow?

Saturday is our final day We invite u all to come back in June to see the rehearsed readings & hear what we found out & what we would like to do next. Date & location to follow. We have planted a seed & need yr help it to make it grow. C u tomorrow?

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service