We're recruiting! Marketing and Communications Project Manager - City of the Unexpected (deadline: Tuesday 3rd May)

Wales Millennium Centre and National Theatre Wales are seeking to appoint an experienced, highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

City of the Unexpected – Marketing and Communications Project Manager

The role would involve managing the joint working marketing and communications teams at Wales Millennium Centre and National Theatre Wales – planning work loads and schedules to meet deadlines, liaising with the wider Creative team and the Producers, having City of the Unexpected as the priority within the wider mechanics of Wales Millennium Centre and National Theatre Wales.

Experience will be required in working as a Project Manager and having excellent communication skills. A working knowledge of marketing and communications, and experience of complex projects would be essential.

Salary – fee: £7200 based on 40 days

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds

Please apply by submitting in writing a letter detailing your experience and qualities that meet the job specification. CV’s can be attached as supporting information

Please email to work@nationaltheatrewales.org by 5pm, Tuesday 3rd May 2016

Click here: Job description

Mae Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn profiadol, egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn.

City of the Unexpected – Rheolwr Prosiect Marchnata a Chyfathrebu

Byddai’r rôl yn cynnwys rheoli’r timau marchnata a chyfathrebu sy’n gweithio ar y cyd yn Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales – yn cynllunio llwythi gwaith ac amserlenni i gwrdd â dyddiadau terfyn, cysylltu â’r tîm Creadigol ehangach a’r Cynhyrchwyr, a sicrhau mai City of the Unexpected yw’r flaenoriaeth o fewn gweithrediadau ehangach Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales.

Bydd angen profiad o weithio fel Rheolwr Prosiect a bydd angen sgiliau cyfathrebu ardderchog. Byddai gwybodaeth ymarferol o farchnata a chyfathrebu, a phrofiad o brosiectau cymhleth yn hanfodol.

Cyflog – ffi: £7200 am 40 diwrnod

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob cefndir 

Gwnewch gais drwy gyflwyno llythyr yn nodi eich profiad a’ch rhinweddau sy’n bodloni’r disgrifiad swydd. Gellir cysylltu CVs fel gwybodaeth gefnogi

E-bostiwch y llythyr i work@nationaltheatrewales.org erbyn 5pm, dydd Mawrth 3 Mai 2016

Clicwch yma: Swydd ddisgrifiad

Views: 952

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service