Cyfle NTW - Cydlynydd Cynhyrchu / NTW Opportunity - Production Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

Cydlynydd Cynhyrchu

Mae'r Cydlynydd Cynhyrchu yn gyfrifol am weinyddu holl waith cynhyrchu National Theatre Wales yn effeithiol. 

Cyflog: £27,061 per annum

Amser llawn

Dyddiad Cau – 9 Mehefin, 5pm

Cyfweliadau – 19 Mehefin, Caerdydd

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan.

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

Production Coordinator

The Production Co-ordinator is responsible for the effective production administration of all National Theatre Wales’ work. 

Salary: £27,061 per annum

Full-time contract

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.
National theatre Wales is a faith friendly company

Deadline: 9 June, 5pm

Interviews: 19 June, Cardiff

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

 

Views: 90

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service