NTW TEAM Opportunity: August 012 are looking for an Assistant Director

Cyfle i Gyfarwyddwr Cynorthwyol gyda August 012 a NTW TEAM

 

Mae National Theatre Wales TEAM yn cyflwyno’r cyfle cyffrous i gyfarwyddwr newydd i gynorthwyo Mathilde Lopez ar gynhyrchiad diweddaraf August 012: Yuri gan Fabrice Melquiot, wedi’i haddasu i’r Gymraeg a’r Saesneg am y tro cyntaf gan Dafydd James . Ffars swreal yw Yuri sy’n mynd ar ôl anffrwythlondeb, mabwysiadu, yr abswrdiaeth o fagu plant, hiliaeth a mewnfudiad.

 

Fe fydd y cyfle yma yn rhoi’r siawns i chi:

 

Weithio gyda chyfarwyddwraig brofiadol yng Nghymru.

I brofi’r realiti o weithio ar gynhyrchiad proffesiynol.

Derbyn mentora a chefnogaeth drwy’r broses gan Mathilde Lopez a’r Cynhyrchwraig Cyswllt, Sarah Jane Leigh.

Rhannu eich syniadau creadigol am y cynhyrchiad proffesiynol.

 

Mi fydd August 012 yn chwilio am gyfarwyddwr cynorthwyol sy’n:

 

Egnïol

Creadigol

Diddordeb mewn dramâu cyfoes rhyngwladol

Ymroddedig

Dibynnol

Rhugl yn y Gymraeg

 

Bydd angen i chi fod ar gael 2 ddiwrnod yr wythnos a hynny’n dechrau o 7fed o Fedi hyd at 17eg o Hydref 2015 ac mi fyddwch yn derbyn bwrsari o £104 yr wythnos.

 

Er mwyn ceisio e-bostiwch team@nationaltheatrewales.org a gadewch ni wybod:

Pwy ydych chi? Pam ydych chi’n ceisio? Pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd?

Dyddiad cau: Dydd Gwener 31ain o Orffennaf 2015

Cyfweliadau’n digwydd yng Nghaerdydd wythnos sy’n dechrau 3ydd o Awst 2015

 

Am fwy o wybodaeth am August 012: http://www.august012.co.uk/

Am fwy o wybodaeth am NTW TEAM: https://www.nationaltheatrewales.org/team

 

Mae Yuri wedi’i gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Ysgol Ieithoedd Modern o Brifysgol Caerdydd, a Chanolfan Celfyddydau Chapter.

 

Mae rhaid i chi fod yn aelod o TEAM i wneud cais, ond mae’n hawdd ymuno. Cliciwch yma i weld sut. http://community.nationaltheatrewales.org/group/ntwteam

Emerging Director opportunity with August 012 and NTW TEAM

 

National Theatre Wales TEAM are providing an exciting opportunity for an emerging director to assist Mathilde Lopez on August 012’s production for 2015: Yuri by Fabrice Melquiot, adapted by Dafydd James into English and Welsh for the first time. Yuri is a surreal farce about infertility, adoption, the absurdities of raising children, racism and immigration.

 

This opportunity will give you the chance to:

 

Work with an experienced, award-winning Director working in Wales.

To experience the realities of working on a professional production.

Receive mentoring and support throughout the process from Mathilde Lopez and Associate Producer, Sarah Jane Leigh.

Have a strong creative input into a professional production.

 

In return, August 012 are looking for an assistant director who is:

 

Energetic,

Creative,

Interested in international contemporary plays,

Committed,

Reliable,

Fluent in Welsh (Desirable). 

 

You will need to commit for the equivalent of 2 days a week from the 7th September to the 17th October 2015 and in return you will receive a  bursary of £104 per week.

 

To apply please email team@nationaltheatrewales.org and let us know: Who you are? Why you are applying? Why you are suitable for this position?

Deadline for applications: Friday 31st July 2015.

Interviews will be held in Cardiff the week of the 3rd August 2015.

 

For more information on August 012: http://www.august012.co.uk/

For more information on NTW TEAM: https://www.nationaltheatrewales.org/team

 

Yuri is generously supported by Arts Council Wales, Cardiff University’s School of Modern Languages and Chapter Arts Centre.

 

You must be a TEAM member to apply, it’s easy to join. Click here to learn how.  

http://community.nationaltheatrewales.org/group/ntwteam

Views: 820

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Sarah Jane Leigh on July 23, 2015 at 16:12

Sorry everyone just to avoid confusion, the fluent in Welsh point is a desirable and is not essential. Apologies that wasn't clearer. Looking forward to see who applies! 

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service