National Youth Arts Wales
Share on Facebook Share on Facebook Share

National Youth Arts Wales's Friends

  • Jo Fong
 

National Youth Arts Wales's Page

Latest Activity

National Youth Arts Wales posted blog posts
Sep 24
A blog post by National Youth Arts Wales was featured

Cyfle CCIC / NYAW Opportunity

 Ymunwch â Thȋm Celfyddydau Cenedlaethol Ieunctid Cymru!Fel rhan o’n datblygiad parhaus, rydym yn awr yn chwilio am Swyddog Gweithredol Marchnata Llawrydd i weithio gyda ni ar sail cyfnod penodol i wella ein dull marchnata, gyda ffocws penodol ar ein perfformiadau cyhoeddus yn ystod Gorffennaf ac Awst, ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebiadau’n gysylltiedig…See More
May 29
National Youth Arts Wales posted a blog post

Cyfle CCIC / NYAW Opportunity

 Ymunwch â Thȋm Celfyddydau Cenedlaethol Ieunctid Cymru!Fel rhan o’n datblygiad parhaus, rydym yn awr yn chwilio am Swyddog Gweithredol Marchnata Llawrydd i weithio gyda ni ar sail cyfnod penodol i wella ein dull marchnata, gyda ffocws penodol ar ein perfformiadau cyhoeddus yn ystod Gorffennaf ac Awst, ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebiadau’n gysylltiedig…See More
May 22

Profile Information

What I do:
Charity
A little more about me:
National Youth Arts Wales creates training, performance and development opportunities for Wales’ most talented actors, dancers, instrumentalists and singers. We do this through the six national youth arts ensembles.
Location:
Cardiff
Projects I’m working on:
National Youth Orchestra of Wales
National Youth Brass Band of Wales
National Youth Choir of Wales

National Youth Dance Wales
National Youth Theatre Wales

Development Programs: Step Up + Aspire
Personal Website/CV:
http://www.nyaw.org.uk
Twitter @username:
nyaw_ccic

National Youth Arts Wales's Blog

Cyfle Gwaith

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) am recriwtio Rheolwr/wraig Codi Arian a Datblygu. Wedi ei ffurfio ym mis Hydref 2017, mae CCIC yn elusen nid er elw, gofrestredig a dyma’r sefydliad arweiniol sydd bellach yn gyfrifol am drosglwyddo’r chwe ensemble ieuenctid cenedlaethol yn ogystal â datblygu rhaglen waith blwyddyn gron, gynaliadwy sydd hefyd yn helpu i hybu gwell mynediad i’r celfyddydau ar gyfer pobl ifanc ledled Cymru, waeth beth fo’u cefndir.

Mae hwn yn gyfle…

Continue

Posted on September 24, 2019 at 11:26

Job opportunity

National Youth Arts Wales (NYAW) is recruiting a Fundraising and Development Manager. Formed in October 2017, NYAW is a not for profit, registered charity and the lead organisation now responsible for delivering the six national youth ensembles as well as developing a sustainable yearround programme of work that also helps to promote greater access to the arts for young people across Wales, regardless of their background.

This is an exciting opportunity for an experienced fundraiser…

Continue

Posted on September 24, 2019 at 11:18

Cyfle CCIC / NYAW Opportunity

 

Ymunwch â Thȋm Celfyddydau Cenedlaethol Ieunctid Cymru!Fel rhan o’n datblygiad parhaus, rydym yn awr yn chwilio am Swyddog Gweithredol Marchnata Llawrydd i weithio gyda ni ar sail cyfnod penodol i wella ein dull marchnata, gyda ffocws penodol ar ein perfformiadau cyhoeddus yn ystod Gorffennaf ac Awst, ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a…

Continue

Posted on May 22, 2019 at 16:13

Ceisiadau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2018 NAWR AR AGOR!

Clyweliadau Theatr 2018

Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2018

Yn 2018, bydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Theatr Clwyd a Theatr Genedlaethol Cymru i ddarparu preswyl dros 7 diwrnod a fydd yn cynnig cyfleoedd datblygu i berfformwyr…

Continue

Posted on March 13, 2018 at 14:00

Comment Wall

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

  • No comments yet!
 
 
 

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service