Naomi Chiffi's Blog – March 2018 Archive (2)

Cyfle Gwych ar gyfer Lleoliad gyda NTW!

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle ar gyfer lleoliad cynhyrchiad ar 'English', cyd-gynhyrchiad NTW gyda Quarantine, a fydd yn cael ei berfformio fel rhan o 'Ŵyl y Llais.' 

Mae hwn yn lleoliad wythnos o hyd, gyda chyfle ar gael yn un o'r adrannau canlynol:

  • Rheoli Llwyfan - mae'r rôl hon yn gofalu am y propiau, yr actorion a'r defnydd o'r llwyfan. Mae’n darparu cymorth ymarferol i'r cyfarwyddwr.
  • Adran Dechnegol - mae'r adran hon yn gofalu am agweddau Goleuo, Sain a…
Continue

Added by Naomi Chiffi on March 20, 2018 at 12:02 — No Comments

Fantastic Production Placement Opportunity with NTW!

NTW TEAM is offering a production placement opportunity on ‘English’, NTW’s co-production with Quarantine, which will be performed as part of ‘Festival of Voice.’ 

This is a one week placement, with an opportunity available in one of the following departments:

  • Stage Management - this role looks after the props, the actors and the use of the stage. They provide practical support to the director.
  • Technical Department - this department looks after the Lighting,…
Continue

Added by Naomi Chiffi on March 20, 2018 at 11:59 — No Comments

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service