June 2019 Blog Posts (16)

Cyfle NTW - Cynhorthwyydd Datblygu Creadigol / NTW Opportunity - Creative Development AssistantRydym yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

Cynorthwyydd Datblygu Creadigol

Mae’r Cynorthwyydd Datblygiad Creadigol yn gyfrifol am gydlynu a chefnogi gwaith y Fframwaith Datblygiad Creadigol, model uchelgeisiol a chenedlaethol arwyddocaol NTW, sy’n cefnogi ac yn datblygu’r broses o greu syniadau artistig ac artistiaid newydd.  Mae’n atebol i’r Pennaeth Datblygiad Creadigol.Cyflog:…

Continue

Added by Hannah John on June 26, 2019 at 0:33 — No Comments

DEWCH I GYMRYD RHAN YN EIN AROLWG CYNULLEIDFA / TAKE PART IN OUR AUDIENCE SURVEY

Rydym yn cynnal arolwg byr ar hyn o bryd er mwyn ein cynorthwyo i ddysgu rhagor ynghylch y bobl sy’n dod i weld ein sioeau, yn cymryd rhan yn ein rhaglenni a’n digwyddiadau ac yn ymwneud â ni ar-lein.

Fel cwmni theatr cenedlaethol Cymru trwy gyfrwng y Saesneg, rydym eisiau archwilio sut y medrwn ddarparu’r profiad gorau posib ar gyfer ein cynulleidfaoedd.…

Continue

Added by National Theatre Wales on June 23, 2019 at 22:22 — No Comments

RECRUITING TECHNICAL STAGE MANAGER

National Theatre Wales are recruiting:

Technical Stage Manager

 

‘Peggy’s Song’ Autumn Tour 2019

 

Dates

9th September until 13th October 2019

 

Locations

Across South Wales

 

Rate

£610 per week (PAYE)

 

We are looking for hard…

Continue

Added by Fiona Curtis on June 19, 2019 at 0:56 — No Comments

RECRUITING TECHNICAL STAGE MANAGER

National Theatre Wales are recruiting:

Technical Stage Manager

 

‘Peggy’s Song’ Autumn Tour 2019

 

Dates

9th September until 13th October 2019

 

Locations

Across South Wales

 

Rate

£610 per week (PAYE)

 

We are looking for hard…

Continue

Added by Fiona Curtis on June 19, 2019 at 0:56 — No Comments

WELSH FEMALE WRITERS GROUP

DATE: Saturday 6th July 2019 

LOCATION: London Welsh Centre

TIME: 1:30 - 5:30 

BOOK YOUR SLOT

In a bid to develop and champion more emerging Welsh female playwrights Chippy Lane is once again running our Welsh Female Writers Group. If you are Welsh, identify as female and have a thirst to write then we are keen to hear from…

Continue

Added by CHIPPY LANE PRODUCTIONS LTD. on June 15, 2019 at 0:10 — No Comments

Transporter

Theatr Iolo & The Riverfront Present Transporter 

  • Written and performed by Catherine Dyson  
  • Directed by Andy Smith  
  • Sound Design by Lewis Gibson 

When was the last time you were transported? 

 Together we will go…

Continue

Added by Aled Lloyd Rees on June 11, 2019 at 23:16 — No Comments

Ymunwch â'n Tîm ... Rydym yn recriwtio Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Llawn Amser  £22,000-£25,000 Y Flwyddyn

Mae Theatr Iolo yn gwmni theatr sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi bod yn flaengar ym maes theatr i blant a phobl ifanc ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae plant a rhieni, disgyblion ac athrawon, babanod a phobl ifanc wedi mwynhau perfformiadau, gweithdai a chynyrchiadau gan y cwmni, sydd wedi cael eu perfformio mewn pob math o lefydd yng Nghymru, y DU ac yn…

Continue

Added by Aled Lloyd Rees on June 11, 2019 at 0:17 — No Comments

Join our Team... We are recruiting a Communications & Engagement Manager

Communications and Engagement Manager

Full Time £22,000-£25,000 pa

Theatr Iolo is an award-winning theatre company which has been at the forefront of theatre for children and young people for over thirty years. Children and parents, pupils and teachers, babies and teenagers have enjoyed performances, workshops and productions from the company, performed in all kinds of spaces across Wales, the UK and internationally.  

We are…

Continue

Added by Aled Lloyd Rees on June 11, 2019 at 0:16 — No Comments

Cyfle NTW - Cynhyrchydd Cynhorthwyol / NTW Opportunity - Assistant Proucer

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cynhyrchydd CynhorthwyolMae'r Cynhyrchydd Cynorthwyol yn gyfrifol am gefnogi gwaith y Cynhyrchwyr, gan ganolbwyntio'n benodol ar gontractio a chymorth gweinyddolCyflog: £27,061 per annum

Tymor penodol o flwyddyn

 

Rydym yn gyflogwr cyfle…

Continue

Added by Hannah John on June 9, 2019 at 22:46 — No Comments

Cyfle NTW - Cydlynydd Datblygu cynulleidfaoedd a mewnwelediad / NTW Opportunity - Audience Development and Insight Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cydlynydd Datblygu cynulleidfaoedd a mewnwelediadGan weithio’n agos gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, bydd y Cyd-lynydd Datblygu Cynulleidfaoedd a Mewnwelediad yn gyfrifol am reoli pob agwedd o waith ymchwil cynulleidfa a mewnwelediad y cwmni. Trwy gyd-weithio strategol a thactegol gyda’r Cyd-lynydd Cyfathrebu, byddant yn…

Continue

Added by Hannah John on June 9, 2019 at 22:44 — No Comments

Cyfle DAC - Cyfarwyddwr / Opportunity DAC - Director

 

Cyfarwyddwr

Celfyddydau Anabledd CymruCyflog:                       £45,000 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)

Lleoliad:                     Caerdydd, gyda’r gallu i weithio ar draws CymruCelfyddydau Anabledd Cymru (DAC) ydy’r mudiad cenedlaethol ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl yng Nghymru. Ein gweledigaeth ydy creu Cymru greadigol a chydradd, lle mae pobl F/fyddar ac anabl…

Continue

Added by Hannah John on June 5, 2019 at 23:33 — No Comments

COULD YOU BE A COMMON WEALTH TRUSTEE??

Common Wealth are looking for new trustees to join our board to help us change the world!

We are looking for individuals who might have the following experiences; and welcome applications from everyone and particularly encourage applicants who are usually under-represented in the theatre…

Continue

Added by Rhiannon White on June 5, 2019 at 22:23 — No Comments

Call out for puppeteers in Meet Fred, a Hijinx production in association with Blind Summit.

A cloth puppet fights prejudice every day. Fred just wants to be part of the real world, to get a job and meet a girl, but when threatened with losing his PLA (Puppetry Living Allowance), Fred’s life begins to spiral out of his control.

Meet Fred is an adult theatre show with a puppet as its main character. Performed by a cast of 7: 3…

Continue

Added by Hijinx Theatre on June 5, 2019 at 3:06 — No Comments

Galw am bypedwyr ar gyfer Meet Fred, cynhyrchiad Hijinx ar y cyd â Blind Summit.

Mae pyped clwt yn ymladd rhagfarn bob dydd. Unig ddymuniad Fred yw bod yn rhan o’r byd go iawn, cael swydd a chwrdd â merch, ond pan yw’n wynebu’r bygythiad o golli ei LBP (Lwfans Byw Pypedwaith) mae bywyd Fred yn dechrau ffrwcsio’n lân ac yntau’n colli rheolaeth ar y bywyd hwnnw.

Sioe theatr i oedolion gyda…

Continue

Added by Hijinx Theatre on June 5, 2019 at 3:00 — No Comments

Neither Here Nor There, Cardiff

Ive been working with artist Sonia Hughes, we created this one for Experientica last year. 

We’re back at Chapter on Friday, Saturday and Sunday

4pm and 7pm 

Check out the details here

https://us7.campaign-archive.com/?e=&u=65efb873a914a2ac9667770c1&id=ad64f81605

Eddie Ladd and Sara McGaughey will be joining us in the studio this week to get ready…

Continue

Added by Jo Fong on June 2, 2019 at 7:08 — No Comments

Monthly Archives

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1999

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service